II. evropské dny kolorektálního karcinomu 2013 - o další krok blíže k úspěšnější prevenci kolorektálního karcinomu

Zvýšení účasti ve screeningu a následně i úspěšnosti léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku bylo jedním z hlavních témat konference II. evropské dny kolorektálního karcinomu, které se konaly ve dnech 26.–27. dubna 2013 v Brně.


Konferenci uspořádala Kancelář poslance Evropského parlamentu Pavla Poce a Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity společně se statutárním městem Brnem, Asociací evropských lig proti rakovině (Association of European Cancer Leagues), Evropskou gastroenterologickou federací (United European Gastroenterology) a dalšími odbornými lékařskými společnostmi a pacientskými organizacemi. Záštitu nad akcí převzala řada významných osobností; kromě poslance Evropského parlamentu Pavla Poce také evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku Tonio Borg, ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger, místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Jan Žaloudík, místopředseda Asociace krajů ČR Jiří Běhounek a primátor města Brna Roman Onderka.

ECCD je bezesporu unikátní akcí, na níž se setkávají lékaři, politici a pacienti, aby společně diskutovali o co možná nejúčinnější prevenci kolorektálního karcinomu (CRC) v celoevropském měřítku. Letošní konference, na níž se sjeli hosté z 15 států, opět ukázala, že v Evropě existují velké rozdíly v přístupech i úspěšnosti programů prevence CRC, přičemž mnohé země, včetně těch nejvyspělejších, nemají dosud organizovaný screening dosud zaveden. Z tohoto srovnání vychází Česká republika v současnosti poměrně dobře, a to nejen díky několik let fungujícímu organizovanému screeningovému programu, ale také díky projektu adresného zvaní klientů, který zahájí zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví ČR na podzim tohoto roku. Zde je vhodné poznamenat, že zavedení adresného zvaní je mj. také výsledkem dlouholetých aktivit v oblasti onkologické prevence, do nichž je IBA MU zapojen ve spolupráci s odbornými lékařským společnostmi, pacientskými organizacemi i politickými představiteli a jejichž vyvrcholením byl první ročník ECCD v roce 2012.

Mezi významné body programu konference ECCD 2013 byl i workshop pořádaný United European Gastroenterology, na němž se pozvaní odborníci z evropských zemí podělili o své zkušenosti s různými aspekty kolorektálního screeningu - od těch zdravotních až po ekonomické a společenské. Kromě toho byla konference doplněna dalšími dvěma specializovanými semináři - první z nich byl zaměřen na aktuální problémy pacientů s CRC, druhý pak na komunikaci a šíření informací o prevenci, diagnostice a léčbě CRC.

Další informace

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2013: fotogalerie

2.5.2013


Zpět