Research and projectsPublications - chapters in books

Chapters in books

Sorted by: year | type | autorů

Chapters in books

Abrahámová, J, Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J: Možnosti prevence, časný záchyt karcinomu prsu. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42-52. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Abrahámová, J, Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Petráková, K.: Příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 33-43. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 221-242. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Abrahámová, J., Dušek, L., Vyzula, R.: Etiologie a rizikové faktory zhoubných nádorů varlat. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 57-78. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Abrahámová, J., Kubala, E., Dušek, L., Horák, J.: Mammografický skríning, obecná pravidla, výsledky. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 84-85. 2001 ISBN 80-726-2136X

Abrahámová, J., Svobodník, A., Dušek, L.: Nejnovější trendy v diagnosticko-léčebném programu zhoubných nádorů varlat. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 13-14. 2001 ISBN 80-726-2136X

Adam, Z., Mužík, J.: Rizikové faktory zevního prostředí - Výskyt maligních chorob, solidních nádorů i maligních krevních chorob v České republice a v Evropě. In: Adam Z., Vorlíček J. et al.: Hematologie pro praktické lékaře. Galén: Praha, 2007: 239-250. 2007 ISBN 978-80-7262-453

Adam, Z., Šmardová, J., Táborská, E., Pour, L., Křivanová, A., Koptíková, J.: Bisfosfonáty - klasifikace a mechanismus účinku. In: Adam, Z., Ševčík, P., Vorlíček, J., Mistřík, M. a kolektiv: Kostní nádorová choroba. Praha: Grada Publishing a.s., 2005: 296. 2005 ISBN 80-247-1357-8

Albreht, T., Amati, C., Angelastro, A., Asioli, M., Amunni, G., Molina Barceló, A., Berling, C., Caraceni, A., Colamesta, V., Comiskey, K., Conroy, F., Hynes, M., Cusack, M., O’Connor, L., D’Angelo, D., Dušek, L., Kaasa, S., Kowalski, C., Lin, Y., Federic: Integrated cancer control: the case for comprehensive cancer care networks (CCCN). In Albreht, T., Kiasuwa, R., Van den Bulcke, M. (eds.) European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control. Ljubljana: National Institute of Public Health, Ljubljana, and Scientific Institute of Public Health, Brussels, 2017: 77-103. 2017 978-961-7002-28-7

Blatný, J.: Život ohrožující krvácení. In: Fendrychova J, Klimovič M et al. Péče o kriticky nemocné dítě (učebnice). Brno: NCO NZO Brno, 2003: 183 - 187. 2003 ISBN 80-7013-427-5

Budinská, E., Schimek, M.G.: State of the art in the analysis of data from arrayCGH experiments. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Drozdová, E., Balueva, T. S., Benešová, J., Bůzek, F., Erban, V., Kanický, V., Nejezchlebová, H., Ovesná, P., Smrčka, V., Vaňharová, M., Veselovskaya, E., Zocová, J.: Výsledky antropologické analýzy pohřebiště z Hoštic I. In: A. Matějíčková, P. Dvořák (eds.) Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Modřice. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2012: 471-531. 2012 ISBN 978-80-86399-84-3

Duda, M., Dušek, L.: Nádory jícnu. In: Jícen: pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností olomoucké jícnové školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012: 259-310. 2012 ISBN 978-80-244-3266-3

Duda, M., Žaloudík, J., Ryska, M., Dušek, L.: Surgical Oncology. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 283-291. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L, Mužík, J., Babjuk, M., Pavlík, T., Koptíková, J., Májek, O., Fínek, J., Petruželka, L.: Přehled epidemiologie urologických malignit v České republice. In: V Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii. Praha: Galén, 2009: . 2009 ISBN 978-80-7262-639-7

Dušek, L, Mužík, J., Koptíková, J.: Výskyt rakoviny prsu. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 25-31. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Dušek, L.: Analýza klinických dat v onkologii. In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Koptíková (ed): Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: 729-748. 2003 ISBN 80-247-0677-6

Dušek, L., Abrahámová, J.: Populační rizika související se současným vývojem populace českých žen. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VII. Praha: Galén, 2003: 94-96. 2003 ISBN 80-7262-196-3

Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Povýšil, C., Gelnarová, E., Pavlík, T., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 10959. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Daneš, J., Mužík, J., Koptíková, J., Májek, O., Abrahámová, J.: Hlavní trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice a vliv organizovaného screeningového programu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O.: Základy biostatistiky pro onkology. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 529-550. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Koptíková, J., Svobodník, A., Geryk, E., Holub, J.: Epidemiologie karcinomu prsu žen v České republice, srovnání se světem. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pecen, L., Koptíková, J., Matýšek, R., Svobodník, A.: Populační a individuální rizika související s karcinomem prsu - možnosti predikce u české populace. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny mimo pánvičku (C64) v České republice – aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Fínek, J., Vyzula, R.: Data and Background Information on Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 61-78. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Mužík, J., Uher, M., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie nádorů hlavy a krku. In: Šlampa, P., Smilek, P. (eds.) Nádory hlavy a krku. Praha: Mladá fronta, 2016: 13-23. Mladá fronta 2016 978-80-204-3743-3

Dušek, L., Pavlík, T., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E.: Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 31-56. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Májek, O., Koptíková, J.: Biostatistika v molekulární medicíně. In: Slabý, O. (ed.) Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015: 179-208. 2015 978-80-7492-121-6

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Gelnarová, E., Mužík, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Information System for Predictive Evaluation of Cancer Epidemiology and the Number of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 255-273. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - dokumentováno na příkladu karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 157-159. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Dušek, L., Pavliš, P., Svobodník, A.: Registrace onkologických onemocnění v ČR - existuje prostor pro vývoj?. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 39792. 2002 ISBN 80-7262-196-3

Dušek, L., Pavliš, P., Svobodník, A., Koptíková, J., Regner, B., Augustin, J., Geryk, E., Žaloudík, J.: Softwarový standard analýz dat Národního onkologického registru - model karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 78-81. 2001 ISBN 80-726-2136X

Dušek, L., Šnajdrová, L., Vorlíček, J.: The Czech Health Care System. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 16-23. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Vyzula, R., Feltl, D., Hajdúch, M., Fínek, J., Suchý, M., Mužík, J., Pavlík, T.: Monitoring of the Results and Quality of Cancer Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 311-338. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Vyzula, R., Klimeš, D., Široký, P., Novák, J., Andres, P., Demlová, R., Žaloudík, J.: Registrace klinických dat pro hodnocení kvality péče v onkologii - případová studie diagnózy C50. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 94-96. 2002 ISBN 80-7262-196-3

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Abrhámová, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Data base for health technology assessment (HTA in oncology - an educational model for HTA information background). In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 25-47. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Dušek, L., Žaloudík, J., Mužík, J., Abrahámová, J., Indrák, K., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Contribution of cancer epidemiology data to health technology assessment process. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 69-77. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Fínek, J., Vyzula, R., Petera, J., Indrák, K., Štěrba, J., Vorlíček, J., Dušek, L.: Network of Cancer Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 24-60. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Fínek, J., Vyzula, R., Vorlíček, J., Dušek, L.: The Czech Society for Oncology Guarantees the Quality of Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 303-310. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Holčík, J.: Zpracování a analýza signálu EKG.. In: J. Rozman (ed.) Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006: 176-189. 2006 ISBN 80-200-1308-3

Holoubek, I., Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J.: Cancer-Related Environmental Risk Assessment in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 390-413. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Holoubek, I., Dušek, L., Machala, M., Čupr, P., Bláha, L.: Project IDRIS - Ecological Risk Assessment - Regional Approaches. Assessment and Management of Environmental Risks. In: Methods and Applications in Eastern European and Developing Countries. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001: 283-298. 2001

Hřebíček, J.: Globální informační systémy v mezinárodním měřítku. In: In Krammer M., Brauweiler J.,Ritschelová I. a kol. Mezinárodní management životního prostředí, Svazek II. Nástroje a systémy environmentálního managementu. Praha: C. H. Beck, 2005: 49 - 68. 2005 ISBN 80-7179-920-3

Hřebíček, J.: Informační systémy v odpadovém hospodářství. In: Environmentálna a bezpečnostná informatika. Žilina: Strix, 2008: 327-352. 2008 ISBN 978-80-89281-19-0

Hřebíček, J., Konečný, M.: Introduction to ubiquitous cartography and dynamic geovisualization with implications for disaster and crisis management. In: Arno Scharl, Klaus Tochtermann (eds.): The Geospatial Web: How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society. London: Springer, 2007: 209-214. 2007 ISBN 1-84628-826-6

Hřebíček, J., Kubásek, M.: EnviWeb and environmental web services: case study of an environmental web portal. In: Arno Scharl (Ed.): Environmental Online Communication. Advanced Information and Knowledge Processing Series. London: Springer, 2004: 21-24. 2004 ISBN: 1-85233-783-4

Chroust, K.: Introduction to genetics of quantitative traits. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., et al.: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 55-69. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Komenda, M., Karolyi, M., Pokorná, A., Vaitsis, C.: Medical and healthcare curriculum exploratory analysis. In Randell, R., Cornet, R., McCowan, C., Peek, N., Scott, P.J. (eds.) Studies in Health Technology and Informatics, vol. 235. Amsterdam: IOS Press, 2017: 231-235. IOS Press 2017 978-1-61499-752-8

Koptíková, J., Dušek, L., Holoubek, I., Abrahámová, J.: Nádory varlat a rizikové faktory životního prostředí. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 79-92. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Kubošová, K, Komprda, J., Jarkovský, J., Sáňka, M., Bartušek, P., Holoubek, I.: Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě. In: Atlas krajiny České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009: 272-273. 2009 ISBN 978-80-85116-59-5

Kvapil, M., Pavlík, T., Titman, O., Horák, P.: Kvalita péče o pacienty s diabetes mellitus v České republice: Analýza pro rok 2011. In: Diabetologie 2011. Praha: Triton, 2011: 261-276. 2011 ISBN 978-80-7387-461-2

Kvapil, M., Pavlík, T., Titman, O., Horák, P.: Kvalita péče o pacienty s diabetes mellitus v České republice: Analýza pro rok 2012. In: Diabetologie 2012. Praha: Triton, 2012: 197-206. 2012 ISBN 978-80-7387-551-0

Lönnberg, S., Šekerija, M., Malila, N., Sarkeala, T., Leja, M., Májek, O., Zappa, M., Heijnsdijk, E., Heinävaara, S., de Koning, H., Anttila, A.: Cancer screening: policy recommendations on governance, organization and evaluation of cancer screening. In Albreht, T., Kiasuwa, R., Van den Bulcke, M. (eds.) European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control. Ljubljana: National Institute of Public Health, Ljubljana, and Scientific Institute of Public Health, Brussels, 2017: 39-75. 2017 978-961-7002-28-7

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Michal, M., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Suchánek, Š., Kolek, V., Študent, V., Šachlová, M., Šnajdrová, L.: Cancer Prevention and National Cancer Screening Programmes in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Brno: Grada Publishing, a.s., 2009: 207-254. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Mužík, J., Abrahámová, J., Májek, O., Daneš, J., Dušek, L.: Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gelnarová, E., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice - detailní analýza dat NOR 1977-2004. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 51-52. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Pavlík, T., Koptíková, J., Dušek, L.: Populační a environmentální rizikové faktory zhoubných nádorů varlat u současné populace českých mužů. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 53-55. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Dušek, J., Koptíková, J., Fínek, J.: Cancer Epidemiology in the Czech Republic: Current Load and the Time Trends. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 79-206. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Mužík, J., Faber, E.: Epidemiologie. In: Chronická myeloidní leukémie. Praha: Galén, 2010: 42614. 2010 ISBN 978-80-7262-680

Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Epidemiologie nádorů - stručný úvod do problematiky. In: Speciální onkologie. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-648

Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Kandrnal, V., Kramář, F., Šlampa, P., Dušek, L.: Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In: Šlampa, P.: Gliomy. Praha: Maxdorf, 2013: 24-33. 2013 ISBN 978-80-7345-321-3

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Češková, E., Vašků, A., Leonard, B., Sobotka, L.: Influence of nutritional support on nutritional and mental status in dementia patients with Alzheimer`s disease: comparative and intervention study. In: Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2012: 101-117. 2012 ISBN 978-1-62100-351-9

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Tůmová, J., Hamrová, M., Sobotka, L., Leonard, B.: Relationship of the blood pressure and nutritional state of the patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa: the study of 117 patients in the 5 years study. In: Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2012: 119-140. 2012 ISBN 978-1-62100-351-9

Novotný, J., Petruželka, L., Pecen, L., Svobodník, A., Dušek, L., a kol., řešitelů: Matematické modelování rizika vzniku karcinomu prsu. Stav řešení problému v ČR. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 89-90. 2001 ISBN 80-726-2136X

Pavlík, T.: Limity statistické interpretace dat z observačních studií na příkladu inzulinu glargin. In: Diabetologie 2010. Praha: Triton, 2010: 259-263. 2010 ISBN 978-80-7387-381

Pavlík, T., Dušek, L.: Introduction to multivariate data analysis with respect to gene expression data. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Pavlík, T., Dušek, L., Májek, O., Žaloudík, J.: Five-Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 339-376. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Pavlík, T., Schimek, M.G.: Influence of microarray data correlation structure on false discovery rate procedures. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Potomková, J., Mihál, V., Schwarz, D.: Medical education for YouTube generation. In: E-Learning - Engineering, On-Job Training and Interactive Teaching. Rijeka (Croatia): InTech, 2012: 157-176. 2012 ISBN 978-953-510-283-0

Řiháček, I., Schwarz, D.: Poměr through/peak léčiva, smoothness index, RDH index a jejich význam v chronoterapii. In: Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy. Praha: Grada Publishing a.s., 2010: 157-168. 2010 ISBN 978-80-247-2896

Schwarz, D, Kašpárek, T.: Methods for Nonlinear Intersubject Registration in Neuroscience. In: Recent Advances in Signal Processing. Croatia: Vukovar, 2009: 49-68. 2009 ISBN 978-953-307-002-5

Schwarz, D., Kašpárek, T.: Brain Tissue Classification with Automated Generation of Training Data Improved by Deformable Registration.. In: W.G.Kropatsch, M. Kampel, A. Hanbury (eds.): Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer, 2007: 301-308. 2007 ISBN 987-3-540-74271

Schwarz, D., Klimeš, D., Dušek, L., Hajdúch, M., Brabec, P., Štípek, S., Štuka, Č., Mihál, V.: eHealth Principles and their Implementation in Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 377-389. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Skřičková, J., Dušek, L., Malúšková, D., Mužík, J., Gregor, J., Hejduk, K., Koptíková, J., Brabec, P.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR. In: Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016: 3–6. ISBN 978-80-7471-165-7. Solen 2016 978-80-7471-165-7

Sláma, O., Mužík, J., Skřičková, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Management and Monitoring of Palliative Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 292-302. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Stankušová, H., Petera, J., Dušek, L.: Management and Control of Radiotherapy in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 274-282. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Svobodník, A., Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Epidemiologie ZN mužských pohlavních orgánů ČR - statistická analýza NOR. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 42339. 2002 ISBN 80-7262-196-3

Svobodník, A., Abrahámová, J., Foretová, L., Dušek, L.: Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Svobodník, A., Abrahámová, J., Kubala, E., Petruželka, L., Novotný, J., Pecen, L., Žaloudík, J.: Projekt CARMEN - iniciativa v oblasti výzkumu, edukace a prevence karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 86-88. 2001 ISBN 80-7262-136-X

Svobodník, A., Dušek, L., Abrahámová, J.: Hodnocení efektivity a nákladnosti mammografického screeningu. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Svobodník, A., Klimeš, D., Bartoňková, H., Daneš, J., Skovajsová, M., Krejčová, L., Dušek, L.: Health technology assessment in practice: evaluation of the costs and benefits of screening for breast cancer in Czech Republic. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 77-82. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Šmarda, J., Koptíková, J.: Molekulární biologie. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 63-88. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Šmardová, J., Koptíková, J., Sabó, A., Špajdelová, J.: Nádorové onemocnění. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 89-107. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Šnajdrová, L., Dušek, L., Vorlíček, J.: The Main Medical Societies Involved in Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42278. 2009 ISBN 978-80-247-3244

Vodička, R., Vrtěl, R., Böhmová, J., Kratochvílová, R., Dušek, L., Dhaifalah, I., Šantavý, J.: Noninvasive prenatal nucleic acid diagnostics of Down syndrome. In: Genetics and Etiology of Down Syndrome. Rijeka (Croatia): InTech, 2011: 313-328. 2011 ISBN 978-953-307-631-7

Vondráček, P., Fajkusová, L., Hermanová, M., Bálintová, Z., Seeman, P., Mazanec, R., Zapletalová, E., Brabec, P.: New Perspectives in the Treatment of Inherited Neuromuscular Disorders: Innovative Ideas for the Third Millenium. In: J.et V. Engels (Ed.): Focus on Birth Defects Research. New York: Nova Science Publishers, 2006: 161-184. 2006 ISBN 1-59454-959-1

Vorlíček, J., Fínek, J., Dušek, L.: The Czech National Cancer Control Programme. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42614. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Zavoral, M., Suchánek, Š., Májek, O., Rotnaglová, B., Martínek, J.: Screening and Surveillance Colonoscopy. In: Endoscopic Procedures in Colon and Rectum. Rijeka (Croatia): InTech, 2011: 42370. 2011 ISBN 978-953-307-677

Žaloudík, J., Dušek, L., Vyzula, R.: Health technology assessment (HTA) in oncology. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 13-25. 2004 ISBN 80-210-3395-9