Research and projectsEU-funded projects

EU-funded projects Multidisciplinary innovation of study in Mathematical Biology

Coordinator Coordinator: Holčík Jiří

Duration Duration: 2009–2012

The project was focused on the qualitative development of the Biology study programme at the Faculty of Science at Masaryk University.


The project innovated the contents and interconnections of courses of the “Mathematical Biology” field of study, which is part of the “Biology” study programme at the Faculty of Science at Masaryk University. The project led to the publication of ten textbooks intended not only for students of Mathematical Biology, but also for other students who attend courses provided by the Institute of Biostatistics and Analyses of the Masaryk University (IBA MU). The following textbooks (in Czech language only) were published as a result of the project:

 • Úvod do matematického modelování s využitím Maple (Introduction to Mathematical Modelling Using Maple)
 • Environmentální informační systémy (Environmental Information Systems)
 • Lineární a adaptivní zpracování dat (Linear and Adaptive Processing of Data)
 • Vědecké výpočty v matematické biologii (Scientific Computing in Mathematical Biology)
 • Statistické hodnocení biodiverzity (Statistical Assessment of Biodiversity)
 • Biostatistika (Biostatistics)
 • Vícerozměrné statistické metody v biologii (Multivariate Statistical Methods in Biology)
 • Rozhodovací stromy a lesy (Decision Trees and Forests)
 • Analýza a klasifikace dat (Data Analysis and Classification)
 • Signály, časové řady a lineární systémy (Signals, Time Series and Linear Systems)

All of the above-mentioned textbooks (in Czech language only) are available in PDF format on the IBA MU website and on the educational portal of the Faculty of Medicine at Masaryk University.

 • Funding: Education for Competitiveness Operational Programme (ECOP): Multidisciplinary innovation of study in Computational Biology (CZ.1.07/2.2.00/28.0146)

References

 1. Jiří Hřebíček, Zdeněk Pospíšil, Jaroslav Urbánek: Úvod do matematického modelování s využitím Maple. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010. ISBN 978-80-7204-691-1
 2. Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek: Environmentální informační systémy. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011. ISBN 978-80-7204-697-3
 3. Daniel Schwarz: Lineární a adaptivní zpracování dat. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-779-6
 4. Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek, Lukáš Kohút, Luděk Matyska, Lucia Tokárová, Jaroslav Urbánek: Vědecké výpočty v matematické biologii. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-781-9
 5. Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek: Statistické hodnocení biodiverzity. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-790-1
 6. Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek: Biostatistika. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-782-6
 7. Danka Haruštiaková, Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek: Vícerozměrné statistické metody v biologii. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-791-8
 8. Klára Komprdová: Rozhodovací stromy a lesy. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-785-7
 9. Jiří Holčík: Analýza a klasifikace dat. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-793-2
 10. Jiří Holčík: Signály, časové řady a lineární systémy. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-792-5

URL URL: http://www.iba.muni.cz/esf/index.php?pg=bimat--viceoborova-inovace-studia-matematicke-biologie


Back