about usPersonnel External consultants

External consultants Petr Štourač, MD, PhD

methodologist

Contacts:

e-mail:
phone:
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=203027

Publications:


2018

Bláha, J., Štourač, P., Grochová, M., Klozová, R., Richterová, S., Nosková, P., Seidlová, D., Zenkner, V., Novotný, A., Schwarz, D., Scamburová, J., Kosinová, M., Kufa, C., Kirchnerová, M., Macková, J., Varosová, L., Tobolaková, R., Cepák, J., Firment, J.: Labor analgesia in Czech Republic and Slovakia: a 2015 national survey. International Journal of Obstetric Anesthesia 2018; 35: 42-51.

Harazim, H., Štourač, P., Janků, P., Zelinková, H., Frank, K., Dufek, M., Štourač, P.: Obstetric anesthesia/analgesia does not affect disease course in multiple sclerosis: 10-year retrospective cohort study. Brain and Behavior 2018; 8(9): e01082.

Klučka, J., Šenkyřík, J., Skotáková, J., Štoudek, R., Ťoukálková, M., Křikava, I., Mareček, L., Pavlík, T., Štouračová, A., Štourač, P.: Laryngeal mask airway Unique position in paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging (MRI): prospective observational study. BMC Anesthesiology 2018; 18(1): 153.

Komenda, M., Ščavnický, J., Růžičková, P., Karolyi, M., Štourač, P., Schwarz, D.: Similarity detection between virtual patients and medical curriculum using R. In John Mantas, Zdenko Sonicki, Mihaela Crişan-Vida, Kristina Fišter, Maria Hägglund, Aikaterini Kolokathi, Mira Hercigonja-Szekeres. Studies in Health Technology and Informatics 255. 2018 978-1-61499-920-1

Ščavnický, J., Karolyi, M., Růžičková, P., Pokorná, A., Harazim, H., Štourač, P., Komenda, M.: Pitfalls in users' evaluation of algorithms for text-based similarity detection in medical education. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). 2018 978-83-949419-5-6

2017

Kosinová, M., Štourač, P., Adamus, M., Seidlová, D., Pavlík, T., Janků, P., Křikava, I., Mrozek, Z., Procházka, M., Klučka, J., Štoudek, R., Bártíková, I., Harazim, H., Robotková, H., Hejduk, K., Hodická, Z., Kirchnerova, M., Frančáková, J., Obare Pyszkov: Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes. International Journal of Obstetric Anesthesia 2017; 32: 4-10.

2016

Juráková, M., Huser, M., Belkov, A., Janků, P., Hudeček, R., Štourač, P., Jarkovský, J., Ventruba, P.: Prospective randomized comparison of the transobturator mid-urethral sling with the single-incision sling among women with stress urinary incontinence: 1-year follow-up study. International Urogynecology Journal 2016; 27(5): 791-796.

Štourač, P., Adamus, M., Seidlová, D., Pavlík, T., Janků, P., Křikava, I., Mrozek, Z., Procházka, M., Klučka, J., Štoudek, R., Bártíková, I., Kosinová, M., Harazim, H., Robotková, H., Hejduk, K., Hodická, Z., Kirchnerova, M., Frančáková, J., Obare Pyszkov: Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia 2016; 122(5): 1536-1545.

Štourač, P., Kosinová, M., Harazim, H., Huser, M., Janků, P., Littnerová, S., Jarkovský, J.: The analgesic efficacy of remifentanil for labour. Systematic review of the recent literature. Biomedical Papers 2016; 160(1): 30-38.

Uvizl, R., Adamus, M., Cerny, V., Dušek, L., Jarkovský, J., Šrámek, V., Matejovic, M., Štourač, P., Kula, R., Maláska, J., Sevcik, P.: Patient survival, predictive factors and disease course of severe sepsis in Czech intensive care units: a multicentre, retrospective, observational study. Biomedical Papers 2016; 160(2): 287-297.

2015

Harazim, H., Štourač, P., Kosinová, M., Smékalová, O., Štoudek, R., Schwarz, D., Rusňák, V., Liška, M.: Zapojení interaktivní výuky do pregraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů. Anesteziologie & intenzivní medicína 2015; 26(4): 202-212.

Huser, M., Šmardová, L., Janků, P., Crha, I., Žáková, J., Štourač, P., Jarkovský, J., Mayer, J., Ventruba, P.: Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2015; 32(8): 1187-1193.

Štourač, P., Bláha, J., Klozová, R., Nosková, P., Seidlová, D., Brožová, L., Jarkovský, J.: Anesthesia for cesarean delivery in the Czech Republic: a 2011 national survey. Anesthesia and Analgesia 2015; 120(6): 1303-1308.

Štourač, P., Bláha, J., Nosková, P., Klozová, R., Seidlová, D., Jarkovský, J., Zelinková, H.: Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Česká gynekologie 2015; 80(2): 125-132.

Ťoukálková, M., Štourač, P., Smékalová, O., Štouračová, A., Pavlík, T., Repko, M., Mašek, M.: Existuje nezávislý prediktor nemocniční smrtnosti pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru? Retrospektivní dvouletá observační studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca 2015; 82(4): 288-292.

2014

Schwarz, D., Dušek, L., Bareš, M., Bienertová Vašků, J., Feberová, J., Kofránek, J., Komenda, M., Ludíková, B., Mayer, J., Majerník, J., Polčák, R., Potomková, J., Procházka, M., Raudaschl, A., Štourač, P., Štěrba, J., Štípek, S., Štuka, Č., Tachecí, I.,: Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno: Facta Medica, 2014. 2014 978-80-904731-9-5

Štourač, P., Bláha, J., Nosková, P., Klozová, R., Seidlová, D., Jarkovský, J., Zelinková, H.: Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie.. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(5): 341-347.

Štourač, P., Kuchařová, E., Křikava, I., Malý, R., Kosinová, M., Harazim, H., Smékalová, O., Bártíková, I., Štoudek, R., Janků, P., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Schwarz, D., Zelinková, H., Littnerová, S., Jarkovský, J., Gál, R., Ševčík: Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie 2014; 79(5): 363-370.

Štourač, P., Seidlová, D., Bártíková, I., Kuchařová, E., Janků, P., Křikava, I., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Štoudek, R., Kosinová, M., Schwarz, D., Zelinková, H., Ševčík, P., Gál, R.: Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie.. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(1): 8-16.

2013

Schwarz, D., Hůlek, R., Klimeš, D., Šnábl, I., Štourač, P., Dušek, L.: ICT infrastruktura EPOSS & SepsisQ. Masarykova univerzita, 2013 2013

Schwarz, D., Štourač, P., Komenda, M., Harazim, H., Kosinová, M., Gregor, J., Hůlek, R., Smékalová, O., Křikava, I., Štoudek, R., Dušek, L.: Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of Medical Internet Research 2013; 15(7): 298-311.

2012

Nosková, P., Bláha, J., Klozová, R., Seidlová, D., Štourač, P., Zelinková, H.: Mýty a realita porodní analgezie ČR: OBAAMA-CZ projekt 2012. Bolest 2012; 15(Suppl. 1): 18-18.

Schwarz, D., Jarkovský, J., Štourač, P., Harazim, H., Maláska, J., Ševčík, P., Dušek, L.: Advanced clinical case player for data-driven education based on real severe sepsis cases. In: MEFANET 2012, 2012: 72-78. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

2011

Baláková, L., Štourač, P., Křikava, I., Brandová, M., Janečková, A., Černý, A., Schwarz, D., Šnábl, I., Šustr, R., Ševčík, P.: Methodical guidance of students during multimedial algorithm creation for the portal AKUTNE.CZ. In: MEFANET 2011, 2011: 24-26. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.

Štourač, P., Schwarz, D., Křikava, I., Štoudek, R.: AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu. Masarykova univerzita, 2011. 2011

2010

Křikava, I., Jarkovský, J., Štourač, P., Nováková, M., Ševčík, P.: The effects of lidocaine on bupivacaine-induced cardiotoxicity in the isolated rat heart. In: 7th International Medical Postgraduate Conference, 2010. 2010

Štourač, P., Štouračová, A., Křikava, I., Štoudek, R., Skřičková, J., Turčáni, P., Smutná, J., Jarkovský, J., Ševčík, P., Gál, R.: Influence of palliative endobronchial treatment on blood gases in general anaesthesia with high frequency jet ventilation: 5AP2-9. European Journal of Anaesthesiology 2010; 27(47): 96.


Back to list