about usPersonnel

Personnel Petra Ovesná, PhD

analyst

Contacts:

e-mail:
phone:+420 720 948 483
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=52546

Publications:


2018

Janovská, P., Verner, J., Kohoutek, J., Bryjová, L., Gregorová, M., Dzimková, M., Škabrahová, H., Radaszkiewicz, T.W., Ovesná, P., Vondálová Blanářová, O., Němcová, T., Hoferova, Z., Vašíčková, K., Nesvadbová, L., Egle, A., Pavlová, Š., Poppová, L., Plevo: Casein kinase 1 is a therapeutic target in chronic lymphocytic leukemia. Blood 2018; 131(11): 1206-1218.

Minks, E., Jurák, P., Chládek, J., Minksová, A., Hummelová, Z., Halámek, J., Chrastina, J., Ovesná, P., Bareš, M.: Are the subthalamic nucleus, internal globus pallidus and thalamus involved in thinking? Basal Ganglia 2018; 14: 22-30.

Pánková, A., Králíková, E., Zvolská, K., Štěpánková, L., Blaha, M., Ovesná, P., Aveyard, P.: Early weight gain after stopping smoking: a predictor of overall large weight gain? A single-site retrospective cohort study. BMJ Open 2018; 8(12): e023987.

Plešingerová, H., Janovská, P., Mishra, A.K., Smyčková, L., Poppová, L., Libra, A., Plevová, K., Ovesná, P., Radová, L., Doubek, M., Pavlová, Š., Pospíšilová, Š., Bryja, V.: Expression of COBLL1 encoding novel ROR1 binding partner is robust predictor of survival in chronic lymphocytic leukemia. Haematologica 2018; 103(2): 313-324.

Tylichová, Z., Slavík, J., Ciganek, M., Ovesná, P., Krčmář, P., Straková, N., Machala, M., Kozubík, A., Hofmanová, J., Vondráček, J.: Butyrate and docosahexaenoic acid interact in alterations of specific lipid classes in differentiating colon cancer cells. Journal of Cellular Biochemistry 2018; 119(6): 4664-4679.

Weinberger, V., Kadlecova, J., Minář, L., Felsinger, M., Anton, M., Ovesná, P., Bednaříková, M., Číhalová, M., Jandáková, E., Hausnerová, J., Zikan, M.: Struma ovarii - ultrasound features of a rare tumor mimicking ovarian cancer. Medical Ultrasonography 2018; 20(3): 355-361.

Weinberger, V., Minář, L., Felsinger, M., Ovesná, P., Bednaříková, M., Číhalová, M., Jandáková, E., Hausnerová, J., Chaloupkova, B., Zikan, M.: Brenner tumor of the ovary - ultrasound features and clinical management of a rare ovarian tumor mimicking ovarian cancer. Ginekologia Polska 2018; 89(7): 357-363.

2017

Blatný, J., Ovesná, P.: Léčba dětí s hemofilií v České republice. Československá pediatrie 2017; 72(3): 148-153.

Čermáková, Z., Hrdličková, R., Smejkal, P., Zavřelová, J., Gumulec, J., Kořístek, Z., Hajšmanová, Z., Procházková, J., Blatný, J., Blažek, B., Černá, Z., Dulíček, P., Hak, J., Hluší, A., Komrska, V., Ovesná, P., Pospíšilová, D., Procházková, D., Šlechtová: Diagnostika a léčba získané hemofilie - konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP). Transfuze a hematologie dnes 2017; 23(2): 101-109.

Hofmanová, J., Slavík, J., Ovesná, P., Tylichová, Z., Vondráček, J., Straková, N., Hyršlová Vaculová, A., Ciganek, M., Kozubík, A., Knopfová, L., Šmarda, J., Machala, M.: Dietary fatty acids specifically modulate phospholipid patternin colon cells with distinct differentiation capacities. European Journal of Nutrition 2017; 56(4): 1493-1508.

Komrska, V., Ovesná, P., Zápotocká, E., Čepeláková, V., Blatný, J.: Kvalita života dětských hemofiliků v České republice – zkušenosti jednoho centra. Československá pediatrie 2017; 72(3): 154-159.

Linke, F., Harenberg, M., MM, N., Zaunig, S., F, v.B., Arlt, A., Szczepanowski, M., Weich, H., Lutz, S., Dullin, C., Janovská, P., Krafčíková, M., Trantírek, L., Ovesná, P., Klapper, W., Beissbarth, T., Alves, F., Bryja, V., Trümper, L., Wilting, J., Kube: Microenvironmental interactions between endothelial and lymphoma cells: a role for the canonical WNT pathway in Hodgkin lymphoma. Leukemia 2017; 31(2): 361-372.

Presl, J., Ovesná, P., Novotný, Z., Vlasák, P., Bouda, J., Kostun, J., Topolčan, O., Kučera, R., Bednaříková, M., Weinberger, V.: Importance of preoperative knowledge of the biomarker HE4 in early-stage endometrial cancer regarding surgical management. Anticancer Research 2017; 37(5): 2697-2702.

Samadder, P., Suchánková, T., Hylse, O., Khirsariya, P., Nikulenkov, F., Drápela, S., Straková, N., Vaňhara, P., Vašíčková, K., Kolářová, H., Binó, L., Bittová, M., Ovesná, P., Kollár, P., Fedr, R., Ešner, M., Jaroš, J., Hampl, A., Krejčí, L., Paruch, K.,: Synthesis and profiling of a novel potent selective inhibitor of CHK1 kinase possessing unusual N-trifluoromethylpyrazole pharmacophore resistant to metabolic N-dealkylation. Molecular Cancer Therapeutics 2017; 16(9): 1831-1842.

Smejkal, P., Blatný, J., Hluší, A., Hrdličková, R., Komrska, V., Penka, M., Šlechtová, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Černá, Z., Dulíček, P., Hak, J., Ovesná, P., pospíšilová, D., Procházková, D., Timr, P., Ullrychová, J., Vonke, I., Walterová, L.: Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (CNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2017. Transfuze a hematologie dnes 2017; 23(1): 82-99.

Štěpánková, L., Králíková, E., Zvolská, K., Pánková, A., Ovesná, P., Blaha, M., Brose, L.S.: Depression and smoking cessation: evidence from a smoking cessation clinic with 1-year follow-up. Annals of Behavioral Medicine 2017; 51(3): 454-463.

2016

Hrdličková, R., Smejkal, P., Blatný, J., Hluší, A., Komrska, V., Penka, M., Šlechtová, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Černá, Z., Dulíček, P., Hak, J., Ovesná, P., Pospíšilová, D., Procházková, D., Timr, P., Ullrychová, J., Vonke, I., Walterová, L.: Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(1): 39-43.

Chlupová, G., Smejkal, P., Ovesná, P., Penka, M.: Profylaxe versus léčba "on demand" u dospělých pacientů s těžkou hemofilií A - Zkušenosti z FN Brno. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(2): 97-104.

Janovská, P., Poppová, L., Plevová, K., Plešingerová, H., Běhal, M., Kaucká, M., Ovesná, P., Hložková, M., Borský, M., Stehlíková, O., Brychtová, Y., Doubek, M., Máchalová, M., Baskar, S., Kozubík, A., Pospíšilová, Š., Pavlová, Š., Bryja, V.: Autocrine Signaling by Wnt-5a Deregulates Chemotaxis of Leukemic Cells and Predicts Clinical Outcome in Chronic Lymphocytic Leukemia. Clinical Cancer Research, 2016; 22(2): 459-69.

Nejezchlebová, H., Kiewra, D.W., Žákovská, A., Ovesná, P.: Students’ attitudes to tick risks. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2016; 23(3): 437-441.

Schwarz, J., Ovesná, P., Černá, O., Kissová, J., Soukupová Maaloufová, J., Brychtová, Y., Doubek, M., Červinek, L., Cmunt, E., Dulíček, P., Campr, V., Křen, L., Penka, M.: Thrombosis in thrombocythemic Ph-myeloproliferations is associated with higher platelet count prior to the event: results of analyses of prothrombotic risk factors from a registry of patients treated with anagrelide. European Journal of Haematology 2016; 96(1): 98-106.

Smejkal, P., Blatný, J., Hluší, A., Hrdličková, R., Komrska, V., Penka, M., Šlechtová, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Černá, Z., Dulíček, P., Hak, J., Ovesná, P., Pospíšilová, D., Procházková, D., Timr, P., Ullrychová, J., Vonke, I., Walterová, L.: Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(1): 44-54.

Šmajerová, M., Petrášová, H., Little, J., Ovesná, P., Andrašina, T., Válek, V., Němcová, E., Miklošová, B.: Contrast-enhanced ultrasonography in the evaluation of incidental focal liver lesions: A cost-effectiveness analysis. World Journal of Gastroenterology 2016; 22(38): 8605-8614.

2015

Blatný, J., Komrska, V., Blažek, B., Penka, M., Ovesná, P.: Inhibitors incidence rate in Czech previously untreated patients with haemophilia A has not increased since introduction of recombinant factor VIII treatment in 2003. Blood Coagulation and Fibrinolysis 2015; 26(6): 673-678.

Kissová, J., Ovesná, P., Buliková, A., Zavřelová, J., Penka, M.: Increasing procoagulant activity of circulating microparticles in patients with Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms: a single-centre experience. Blood Coagulation & Fibrinolysis 2015; 26(4): 448-453.

2014

Blatný, J., Komrska, V., Blažek, B., Ovesná, P.: Léčba rekombinantním faktorem VIII nevede u předtím neléčených pacientů s hemofilií A v České republice ke zvýšení rizika výskytu inhibitoru. Transfuze a hematologie dnes 2014; 20(1): 19-24.

Blatný, J., Mathew, P., Monagle, P., Ovesná, P., Fiamoli, V.: Safety and efficacy of recombinant activated factor VII in nonhemophilia children with severe or life-threatening bleeding: a report from the SeveNBleeP registry. Blood Coagulation & Fibrinolysis 2014; 25(4): 326-332.

Kissová, J., Buliková, A., Ovesná, P., Bourková, L., Penka, M.: Increased mean platelet volume and immature platelet fraction as potential predictors of thrombotic complications in BCR/ABL-negative myeloproliferative neoplasms. International Journal of Hematology 2014; 100(5): 429-436.

Kissová, J., Ovesná, P., Penka, M., Buliková, A., Kiss, I.: Second malignancies in Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms – single-center experience. Anticancer Research 2014; 34(5): 2489-2496.

Salaj, P., Kubeš, R., Cetkovský, P., Čápová, I., Penka, M., Ovesná, P., Mesterton, J., Lindgren, P.: Economic evaluation of rFVIIa high initial dose compared to rFVIIa standard initial dose in patients with haemophilia with inhibitors using the Czech HemoRec registry. Thrombosis Research 2014; 133(2): 162-167.

Suchánková, T., Ovesná, P., Samadder, P., Souček, K.: Utilization of an automated pipetting system in the cell line-based screening of the activity of a DNA-damaging anti-tumour drug. Folia Biologica 2014; 60(Suppl. 1): 50-55.

2013

Kaucká, M., Plevová, K., Pavlová, Š., Janovská, P., Shaik, A., Verner, J., Procházková, J., Krejčí, P., Kotašková, J., Ovesná, P., Tichý, B., Brychtová, Y., Doubek, M., Kozubík, A., Mayer, J., Pospíšilová, Š., Bryja, V.: The planar cell polarity pathway drives pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia by the regulation of B-lymphocyte migration. Cancer Research 2013; 73(5): 1491-1501.

Kissová, J., Penka M., Ovesná P., Buliková A., Gerychová R.: Problematika těhotných žen s BCR/ABL negativními myeloproliferativními neoplaziemi. Transfuze a hematologie dnes 2013; 19(3): 134-138.

Žákovská, A., Nejezchlebová, H., Bartoňková, N., Rašovská, T., Kučerová, H., Norek, A., Ovesná, P.: Activity of the tick Ixodes ricinus monitored in a suburban park in Brno, Czech Republic, in association with evaluation of selected repellents. Journal of Vector Ecology 2013; 38(2): 295-300.

2012

Drozdová, E., Balueva, T. S., Benešová, J., Bůzek, F., Erban, V., Kanický, V., Nejezchlebová, H., Ovesná, P., Smrčka, V., Vaňharová, M., Veselovskaya, E., Zocová, J.: Výsledky antropologické analýzy pohřebiště z Hoštic I. In: A. Matějíčková, P. Dvořák (eds.) Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Modřice. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2012: 471-531. 2012 ISBN 978-80-86399-84-3

Salaj, P., Ovesná, P., Penka, M., Hedner, U.: Analyses of recombinant activated factor VII treatments from clinical practice for rapid bleeding and acute pain control in haemophilia patients with inhibitors. Haemophilia 2012; 18(6): e409-e411.

Salaj, P., Penka, M., Smejkal, P., Geierová, V., Ovesná, P., Brabec, P., Cetkovský, P., Kubeš, R., Mesterton, J., Lindgren, P.: Economic analysis of recombinant activated factor VII versus plasma-derived activated prothrombin complex concentrate in mild to moderate bleeds: Haemophilia registry data from the Czech Republic. Thrombosis Research 2012; 129(5): e233-e237.

2011

Blatný, J., Seidlová, D., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ševčík, P., Ventruba, P., Černý, V.: Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. International Journal of Obstetric Anesthesia 2011; 20(4): 367-368.

Drozdová, E., Balueva, T.S., Veselovskaya, E., Smrčka, V., Benešová, J., Bůzek, F., Erban, V., Kanický, V., Matějíčková, A., Ovesná, P., Nejezchlebová, H., Vaňharová, M., Zocová, J.: Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2011 ISBN 978-80-210-5643-5

Husa, P., Ovesná, P.: Prevalence a rizikové faktory hepatitidy C v romské populaci v Brně. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2011; 17(6): 201-207.

Husová, L., Husa, P., Ovesná, P.: Faktory ovlivňující přítomnost varixů a varikózního krvácení u pacientů s jaterní cirhózou. Vnitřní lékařství 2011; 57(1): 61-71.

Justan, I., Ovesná, P., Kubek, T., Hýža, P., Stupka, I., Dvořák, Z.: The effect of smoking on post-operative finger range of motion in patients with tendon grafts. In Vivo 2011; 25(4): 697-702.

Matiašovic, J., Štepánová, H., Volf, J., Kubala, L., Ovesná, P., Rychlík, I., Faldyna, M.: Influence of the lipopolysaccharide structure of Salmonella enterica serovar Enteritidis on interactions with pig neutrophils. Veterinary Microbiology 2011; 150(1-2): 167-172.

Minks, E., Mareček, R., Pavlík, T., Ovesná, P., Bareš, M.: Is the cerebellum a potential target for stimulation in Parkinson`s disease? Results of 1-Hz rTMS on upper limb motor tasks. Cerebellum 2011; 10(4): 804-811.

Penka, M., Kissová, J., Buliková, A., Zavřelová, J., Ovesná, P., Pavlík, T.: Trombohemoragický syndrom u nemocných s myeloproliferativním onemocněním s trombocytemií. Vnitřní lékařství 2011; 57(3): 306-311.

Zdziarska, J, Chojnowski, K., Klukowska, A., Letowska, M., Mital, A., Musial J., Podolak-Dawidziak, M., Windyga, J., Ovesná, P., Brabec, P., Zawilska, K.: Registry of inherited bleeding disorders in Poland – current status and potential role of the HemoRec database. Haemophilia 2011; 17(1): e189-e195.

2010

Minks, E., Pavlík, T., Mareček, R., Ovesná, P., Bareš, M.: 1 Hz cerebellum rTMS can modify the voluntary movements of the upper limb in early Parkinson’s disease patients. In: 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, 2010. 2010

Penka, M., Schwarz, J., Ovesná, P., Hluší, A., Kořístek, Z., Doubek, M., Dulíček, P., Pospíšilová, D., Kissová, J., Buliková, A., Pavlík, T.: Esenciální trombocytemie a jiné myeloproliferace s trombocytemií léčené Thromboreductinem. Výstupy z databáze Registru k 1. čtvrtletí roku 2010. Vnitřní lékařství 2010; 56(6): 503-512.

Salaj, Petr, Geierová, V., Cetkovský, P., Penka, M., Smejkal, P., Ovesná, P., Brabec, P., Kubeš, R.: Economic analysis of recombinant activated Factor VII versus plasma-derived activated prothrombin complex concentrate in mild- to-moderate bleeds: Haemophilia Registry data from the Czech Republic. . In: 33rd World Congress of the International Society of Hematology, 2010. 2010

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ševčík, P., Ventruba, P.: Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení - data z registru UniSeven v České republice. Česká gynekologie 2010; 75(4): 297-305.

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ševčík, P., Ventruba, P., Černý, V.: Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení - data z registru UniSeven v České republice. Anesteziologie a intenzivní medicína 2010; 21(5): 229-238.

Souček, K., Slabáková, E., Ovesná, P., Malenovská, A., Kozubík, A., Hampl, A.: Growth/differentiation factor-15 is an abundant cytokine in human seminal plasma. Human Reproduction 2010; 25(12): 2962-2971.


Back to list