about usPersonnel

Personnel Jana Koptíková, PhD

researcher of IBA at MU's Faculty of Medicine

Contacts:

e-mail:
phone:+420 549 49 3826
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=6877

data analysis and recherché activities in oncology and HTA, preparation of scientific publications, editing of scientific publications, graphic processing of scientific publications

Publications:


2018

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIX. Kovariance Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(3): 362-363.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVIII. Úvod do korelační analýzy Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(2): 235-237.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXVII. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pa­cientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(1): 116-118.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXX. Kovariance. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(4): 487-490.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXI. Pearsonův korelační koeficient. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(5): 608-613.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXII. Statistické hodnocení Pearsonova korelačního koeficientu v příkladech. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(6): 727-731.

2017

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXI. Závěrečné příklady k analýzám trendů v kontingenčních tabulkách. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(1): 112-114.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - I. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(2): 239-240.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - II. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(3): 357-360.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIV. Klinické studie s jedním zařazeným pacientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(4): 486-488.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXV. Přínosy a rizika klinických studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(5): 608-611.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVI. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(6): 730-733.

2016

Dušek, L., Mužík, J., Uher, M., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie nádorů hlavy a krku. In: Šlampa, P., Smilek, P. (eds.) Nádory hlavy a krku. Praha: Mladá fronta, 2016: 13-23. Mladá fronta 2016 978-80-204-3743-3

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - II. Vícenásobný vliv rizikových faktorů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(1): 112-116.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVI. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - III. Preventabilní frakce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(2): 236-238.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVII. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - IV. Hodnocení populačního efektu preventivních programů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(3): 365-369.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVIII. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - V. Hodnocení dopadu preventivních programů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(4): 486-490.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIX. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - VI. Kauzalita vztahů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(5): 613-615.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LX. Analýza trendu ve vztahu kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(6): 729-731.

Skřičková, J., Dušek, L., Malúšková, D., Mužík, J., Gregor, J., Hejduk, K., Koptíková, J., Brabec, P.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR. In: Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016: 3–6. ISBN 978-80-7471-165-7. Solen 2016 978-80-7471-165-7

2015

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: LI. Yuleovo Q – užitečný nástroj pro srovnávání různých odhadů poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(3): 367-369.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIX. Vzájemná srovnatelnost a aproximace odhadů relativního rizika a poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(1): 100-102.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIII. Atributivní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(5): 598-600.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : L. Vybrané komentáře k odhadům a interpretaci poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(2): 240-243.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií – I. Aplikace v různých typech studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(6): 717-720.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LII. Odhad poměru šancí u složitějších tabulek četností. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(4): 491-493.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Májek, O., Koptíková, J.: Biostatistika v molekulární medicíně. In: Slabý, O. (ed.) Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015: 179-208. 2015 978-80-7492-121-6

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Mužík, J., Malúšková, D., Koptíková, J., Bortlíček, Z., Abrahámová, J.: Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie 2015; 28(1): 30-43.

2014

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Dvořák, V., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Jung, T., Brzková, M., Klika, P., Klimeš, D., Koptíková, J., Gregor, J.: Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klinická onkologie 2014; 27 (suppl. 2): 2S59-2S68.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J.: Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S7-2S18.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J., Brabec, P., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S19-2S39.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Melichar, B., Büchler, T., Fínek, J., Cibula, D., Babjuk, M., Svoboda, M., Vyzula, R., Ryška, A., Ryska, M., Petera, J., Abrahámová, J.: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014; 27(6): 406-423.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích – II. Zdroj dat jako zavádějící faktor. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(2): 256-260.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - III. Spojitá data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(3): 389-392.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVII. Modelové příklady spojování výsledků vzájemně nezávislých asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(5): 651-653.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVIII. "Rare disease assumption" v asociačních studiích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(6): 784-786.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIII. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - I. Kategoriální data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(1): 125-129.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVI. Různé typy observačních studií nesou různá rizika zkreslení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(4): 519-523.

Šmardová, J., Koptíková, J.: Brazilský příběh mutace p53 R337H. Klinická onkologie 2014; 27(4): 247-254.

2013

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLII. Simpsonův paradox a faktory modifikující účinek v analýze asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(6): 783-787.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLI. Simpsonův paradox. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(5): 655-656.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(4): 519-523.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIX. Statistické nástroje pro posouzení homogenity a korekci odhadů poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 374-378.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVIII. Možnosti grafického znázornění výstupů asociačních analýz kontingenčních tabulek. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(2): 251-256.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVII. Statistické testy srovnávající odhady poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(1): 114-118.

2012

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - současný stav a predikce. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66(5): 331-339.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXI. Bayesovská vs klasická statistika v medicínských aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(1): 103-107.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXII. Bayesovská vs klasická statistika v klinických aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(2): 255-258.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIII. Bayesovská statistika v klinických a neurovědních aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(3): 383-388.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIV. Bayesovské sítě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(4): 504-507.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXV. Rozlišujme poměr šancí a relativní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(5): 642-645.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVI. Hodnocení statistické významnosti poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(6): 764-767.

Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Koptíková, J., Slavíček, L., Fínek, J., Feltl, D., Vyzula, R., Dušek, L.: Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012; 12(): 117.

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

2011

Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J., Adamová, Z., Bačovský, J., Bajčiová, V., Bednařík, O., Blatný, J., Büchler, T., Crha, I., Čermák, A., Doleželová, H., Dušek, L., Dvořák, K., Fabian, P., Fait, V., Fassmann, A., Fiala, J., Fiala, L., Fínek, J., Foretová,: Obecná onkologie. Praha: Galén, 2011. 2011 ISBN 978-80-7262-715-8

Dušek, L., Kandrnal, V., Brabec, P., Demlová, R., Koptíková, J., Gregor, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 836-844.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXV. Hodnocení diagnostických testů – senzitivita a specificita. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(1): 97-103.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVI. Hodnocení diagnostických testů – věrohodnostní poměr a diagnostický poměr šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(2): 221-225.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVII. Hodnocení diagnostických testů – vliv prevalence nemoci. 2011; 74(3): 362-366.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVIII. Hodnocení diagnostických testů – křivky ROC. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(4): 493-499.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXIX. Spolehlivost (reliabilita) klinických testů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(5): 594-599.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXX. Validita klinických testů v širším kontextu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(6): 711-713.

Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J., Adam, Z., Adámková Krákorová, D., Babičková, L., Balšíková, K., Bartošová, D., Bednařík, O., Beneš, Z., Berger, R., Bohatá, Š., Brhel, P., Brychta, T., Brychtová, Y., Buliková, A., Burkoň, P., Čapov, I., Čermák, A., Č: Vnitřní lékařství. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 2011 ISBN 978-80-247-2110-1

2010

Dušek, L., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O.: Základy biostatistiky pro onkology. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 529-550. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Dušek, L., Májek, O., Pavlík, T., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Mužík, J., Koptíková, J., Brabec, P., Kožený, P., Daneš, J., Ryška, A., Vorlíček, J.: Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010-2011. Farmakoterapie 2010; 6(): 4-13.

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J.: Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007. Postgraduální medicína 2010; 12(3): 268-277.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXI. Kontingenční tabulky, test nezávislosti kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(3): 315-320.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXII. Rozbor složitějších kontingenčních tabulek je účinným nástrojem pro studium vztahů kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(4): 444-447.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIII. Kontingenční tabulky neslouží jen pro testy hypotézy o nezávislosti znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(5): 591-594.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIV. Vybrané příklady hodnocení kategoriálních dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(6): 742-748.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XIX. Statistické testy pro četnosti kategorií, binomické a Poissonovo rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(1): 81-84.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XX. Statistické testy pro četnosti kategorií, test dobré shody. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(2): 191-195.

Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Epidemiologie nádorů - stručný úvod do problematiky. In: Speciální onkologie. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-648

Šmarda, J., Koptíková, J.: Molekulární biologie. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 63-88. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Šmardová, J., Koptíková, J., Sabó, A., Špajdelová, J.: Nádorové onemocnění. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 89-107. 2010 ISBN 978-80-8063-302

2009

Abrahámová, J, Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J: Možnosti prevence, časný záchyt karcinomu prsu. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42-52. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Abrahámová, J, Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Petráková, K.: Příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 33-43. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Dušek, L, Abrahámová, J., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Populační odhady počtu nemocných s kolorektálním karcinomem - jeden z nástrojů včasné diagnostiky časných stadií a rekurence onemocnění. Farmakoterapie 2009; 5(): 11-20.

Dušek, L, Mužík, J., Babjuk, M., Pavlík, T., Koptíková, J., Májek, O., Fínek, J., Petruželka, L.: Přehled epidemiologie urologických malignit v České republice. In: V Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii. Praha: Galén, 2009: . 2009 ISBN 978-80-7262-639-7

Dušek, L, Mužík, J., Koptíková, J.: Výskyt rakoviny prsu. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 25-31. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Dušek, L, Ondrušová, M., Mužík, J., Koptíková, J., Pavlík, T., Májek, O., Kubásek, M., Ondruš, D., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky. Onkológia 2009; 4(3): 255-257.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XV. Vyzkoušejte zvláštní typ neparametrického testování hypotéz: permutační tesy - obecné aplikace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(3): 285-287.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XVI. Zlatý standard statistického testování: t-test. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(4): 389-393.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XVII. Neparametrické testy jako alternativa t-testu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(5): 482-486.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Jarkovský J.: Analýza dat v neurologii XVIII. O t-testu jsme ještě nenapsali vše. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(6): 589-596.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Študent, V., Babjuk, M.: Nový informační systém umožňující predikce epidemiologické a léčebné zátěže u urologických malignit v České republice. Česká urologie 2009; 13(1): 99-100.

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Fínek, J., Vyzula, R.: Data and Background Information on Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 61-78. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XIII. Úvod do statistického usuzování - postupy a terminologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(1): 83-86.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XIV. Vyzkoušejte zvláštní typ neparametrického testování hypotéz: permutační tesy - Fisherův exaktní test. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(2): 183-185.

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Gelnarová, E., Mužík, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Information System for Predictive Evaluation of Cancer Epidemiology and the Number of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 255-273. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Mužík, J., Dušek, J., Koptíková, J., Fínek, J.: Cancer Epidemiology in the Czech Republic: Current Load and the Time Trends. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 79-206. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Mužík, J., Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J.: Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice. Onkologie 2009; 3(1): 13-17.

Ondrušová, M, Pleško, I., Safaei-Diba, Ch., Obšitníková, A., Štefaňáková, D., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Verze 2.0 [2009]. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Sláma, O., Mužík, J., Skřičková, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Management and Monitoring of Palliative Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 292-302. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

2008

Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Povýšil, C., Gelnarová, E., Pavlík, T., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 10959. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Abrahámová, J., Lakomý, R., Vyzula, R., Koptíková, J., Pavlík, T., Mužík, J., Klimeš, D.: Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital-based case-control study in the Czech Republic. Neoplasma 2008; 55(4): 356-368.

Dušek, L., Daneš, J., Mužík, J., Koptíková, J., Májek, O., Abrahámová, J.: Hlavní trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice a vliv organizovaného screeningového programu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny mimo pánvičku (C64) v České republice – aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Babjuk, M.: Epidemiologie urologických nádorů v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008; 57(14): 42586.

Dušek, L., Pavlík, T., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E.: Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 31-56. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VII. Reprodukovatelnost a opakovatelnost měření u spojitých dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(1): 106-109.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VIII. Binomické rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(2): 229-232.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii IX. Poissonovo rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(3): .

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii X. Vybrané otázky sumární statistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(4): 491-493.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XI. Úvod do statistického usuzování - velikost účinku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(5): 603-606.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XII. Úvod do statistického usuzování - postupy a terminologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(6): 735-739.

Halámková, J., Šmardová, J., Pour, L., Tomášek, J., Novotný, J., Demlová, R., Koptíková, J., Kiss, I., Adam, Z.: Nové léky v onkologii. Postgraduální medicína 2008; 10(3): 336-344.

Koptíková, J., Dušek, L., Holoubek, I., Abrahámová, J.: Nádory varlat a rizikové faktory životního prostředí. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 79-92. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Szotkowski, T., Voglová, J., Doubek, M., Steinerová, K., Maaloufová, J., Kozák, T., Michalová, K., Jarošová, M., Žák, P., Koza, V., Cetkovský, P., Hubáček, J., Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L., Indrák, K.: Analýza záznamů Národního onkologického registru z období let 1977–2002 o akutních leukemiích ve světle dat klinického registru akutních leukemií (ALERT) Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a literárních údajů. Transfuze a hematologie dnes 2008; 14(2): 71-78.

2007

Čupr, P., Koptíková, J., Šantroch, J., Bartoš, T., Bednářová, Z., Mužík, J., Holoubek, I., Dušek, L.: Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 190-196.

Dušek, L., Jarkovský, J., Koptíková, J., Némethová, D., Kubík, V., Ráček, J., Hřebíček, J.: Biodiversity: a principle of life in the hands of computational science. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Žaloudík, J., Klimeš, D., Bourek, A., Indrák, K., Mihál, V., Hajdúch, M., Štěrba, J., Vyzula, R., Abrahámová, J.: Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 53-62.

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Ondrušová, M.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Masarykova univerzita, 2007 2007

Dušek, L., Pavlík, T., Gelnarová, E., Mužík, J., Koptíková, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: A new concept for modelling the number of cancer patients potentially treated in the Czech Republic. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007. 2007

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii I. Úvod a vymezení pojmů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(1): 99-100.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii II. Frekvenční analýza jako první vhled do dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(2): 214-217.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii III. Nebojme se mediánu a robustních statistik. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(3): 343-345.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii IV. Variabilita měření není vždy „chyba“. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(4): 446-449.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii V. Přínos a důsledky transformace dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(5): 600-603.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VI. Přesnost, spolehlivost a reprodukovatelnost měření u diskrétních dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(6): 719-721.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 77-95.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - dokumentováno na příkladu karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 157-159. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Přežití dosahované u onkologických pacientů v ČR. Praktický lékař 2007; 87(9): 531-536.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4. Klinická onkologie 2007; 20(6): 399-404.

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Brabec, P., Pavliš, P., Abrahámová, J., Vyzula, R.: Informační systém pro analytické zpracování dat Národního onkologického registru - projekt SVOD v roce 2006. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 96-108.

Gelnarová, E., Neuvirtová, L., Svobodník, A., Komolíková, L., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Využití Národního onkologického registru pro modelování vlivu screeningových programů v cílové populaci: age-period-cohort modely. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 167-175.

Hájek, R., Mužík, J., Maisnar, V., Koptíková, J., Dušek, L.: Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 147-151.

Klimeš, D., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Brabec, P., Abrahámová, J., Dušek, L.: Edukační verze on-line dostupné elektronické hlášenky NOR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 124-131.

Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gelnarová, E., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice - detailní analýza dat NOR 1977-2004. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 51-52. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Pavlík, T., Koptíková, J., Dušek, L.: Populační a environmentální rizikové faktory zhoubných nádorů varlat u současné populace českých mužů. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 53-55. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Dušek, L., Kubásek, M., Koptíková, J., Schwarz, D., Zemánek, P., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 109-119.

Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Abrahámová, J.: Analýza historických dat Národního onkologického registru ČR: informační potenciál a rizika zkreslení. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 63-76.

2006

Dušek, L., Brabec, P., Šnajdrová, L., Koptíková, J., Schwarz, D.: NOP on-line (Národní onkologický program on-line). Masarykova univerzita, 2006 2006

Dušek, L., Holoubek, I., Koptíková, J., Jarkovský, J., Kubík, V., Ráček, J., Hřebíček, J.: Contribution of ICTs to the environmental and human risk. In: 2nd International Summer School on Computational Biology, 2006. 2006

Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Koptíková, J., Brabec, P., Vorlíček, J.: How to increase effectiveness of cost effectiveness evaluation in clinical practice - data management case study. In: 11th European Forum on Quality Improvement in Health Care, 2006. 2006

Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Koptíková, J., Brabec, P., Vorlíček, J.: Electronic documentation and health care quality assessment: Czech experience from national implementation in the field of oncology. In: 11th European Forum on Quality Improvement in Health Care, 2006. 2006

Jarošová, M., Pospíšilová, H., Plachý, R., Divoká, M., Holzerová, M., Papajík, T., Koptíková, J., Indrák, K.: Princip a význam metody arrayCGH v hemato-onkologii. Časopis lékařů českých 2006; 145(1): 9-13.

Jarošová, M., Pospíšilová, H., Plachý, R., Papajík, T., Koptíková, J., Indrák, K.: Určování nebalancovaných genových změn metodou array komparativní genomové hybridizace (array CGH) u nádorů. Klinická onkologie 2006; 19(Suppl. 2): 342-346.

2005

Adam, Z., Pour, L., Vorlíček, J., Hájek, R., Koptíková, J., Šmardová, J.: Cílená léčba v onkologii. Remedia 2005; 15(): 390-404.

Adam, Z., Šmardová, J., Táborská, E., Pour, L., Křivanová, A., Koptíková, J.: Bisfosfonáty - klasifikace a mechanismus účinku. In: Adam, Z., Ševčík, P., Vorlíček, J., Mistřík, M. a kolektiv: Kostní nádorová choroba. Praha: Grada Publishing a.s., 2005: 296. 2005 ISBN 80-247-1357-8

Dušek, L., Holoubek, I., Jarkovský, J., Koptíková, J., Kohout, J., Šmíd, R., Pavliš, P., Mužík, J., Hřebíček, J.: Tutorial: Human and ecological risk assessment, expert systems. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 948-953. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptiková, J., Brabec, P., Žaloudík, J., Vyzula, R.: The national web portal for cancer epidemiology in the Czech Republic. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005. 2005

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. Masarykova univerzita, 2005 2005

Klimeš, D., Dušek, L., Fínek, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Brabec, P., Novotný, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Petruželka, L.: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení. Projekt DIOS: Dose Intensity as Oncology Standard. Masarykova univerzita, 2005 2005

Mužík, J., Dušek, L., Pavliš, P., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Analysis of population cancer risk factors in national information system SVOD. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005. 2005

Šmarda, J., Doškář, J., Pantůček, R., Růžičková, V., Koptíková, J.: Metody molekulární biologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 2005 ISBN 80-210-3841-1

Šmardová, J., Šmarda, J., Koptíková, J.: Functional analysis of p53 tumor suppressor in yeast. Differentiation 2005; 73(6): 261-277.

2004

Dušek, J., Švihálek, J., Hofman, J., Mužík, J., Koptíková, J., Svobodník, A., Klimeš, D., Holoubek, I.: DATEST version 2.0.: educational interactive information system for exotoxicological tests. In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Dušek, L., Žaloudík, J., Indrák, K., Vyzula, R., Pavliš, P., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Data model for complex HTA in oncology: a computerized proposal suitable both for individual specific real time evaluation and for population health care registries. In: 1st Annual Meeting HTAi 2004 (Health Technology Assessment International), 2004. 2004

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Abrhámová, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Data base for health technology assessment (HTA in oncology - an educational model for HTA information background). In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 25-47. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Datová základna pro hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 11-26.

Dušek, L., Žaloudík, J., Mužík, J., Pavliš, P., Koptíková, J.: Expert information system for environmentally related assessment of cancer risks (application on data from Czech Republic, 1977-2003). In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Čermák, J., Kozák, T., Mayer, J., Malý, J., Cetkovský, P., Koza, V. , Michalová, K., Hubáček, J., Buchtová, I., Maaloufová, J., Žikešová, E., Schwarz, J: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry (model project ALERT, the Czech Republic). In: EHA 9th Annual Congress 2004, 2004. 2004

Indrák, K., Dušek, L., Papajík, T., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Čermák, J., Kozák, T., Mayer, J., Malý, J., Cetkovský, P., Koza, V., Michalová, K., Hubáček, J., Buchtová, I., Maaloufová, J., Klimeš, D.,: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry (model project ALERT, the Czech Republic). In: 1st Annual Meeting HTAi 2004 (Health Technology Assessment International), 2004. 2004

Šmardová, J., Šmarda, J., Koptíková, J.: Funkční varianty nádorového supresoru p53. Biologické listy 2004; 69(3): 191-214.

2003

Adam, Z., Vorlíček, J., Koptíková, J.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 2003 ISBN 80-247-0677-6

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Koptíková, J., Svobodník, A., Geryk, E., Holub, J.: Epidemiologie karcinomu prsu žen v České republice, srovnání se světem. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pecen, L., Koptíková, J., Matýšek, R., Svobodník, A.: Populační a individuální rizika související s karcinomem prsu - možnosti predikce u české populace. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Jarošová, M., Holzerová, M., Mihál, V., Lakomá, I., Divoký, V., Blažek, B., Pospíšilová, D., Novák, Z., Dušek, L., Koptíková, J., Blatný, K., Indrák, J.: Complex karyotypes in childhood acute lymphoblastic leukaemia: cytogenetic and molecular cytogenetic study of 21 cases. Cancer Genetics and Cytogenetics 2003; 145(2): 161-168.

2001

Dušek, L., Pavliš, P., Svobodník, A., Koptíková, J., Regner, B., Augustin, J., Geryk, E., Žaloudík, J.: Softwarový standard analýz dat Národního onkologického registru - model karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 78-81. 2001 ISBN 80-726-2136X

Dušek, L., Svobodník, A., Pavliš, Petr, Regner, B., Koptíková, J., Augustin, J., Geryk, E., Žaloudík, J.: Systém vizualizace dat Národního onkologického registru (software SVOD). Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2001; 50(12): 51-52.

Kummerová, M., Kmentová, E., Koptíková, J.: Effect of fluoranthene on growth and primary processes of photosynthesis in faba bean and sunflower. Rostlinná výroba 2001; 47(8): 344-351.


Back to list