about usPersonnel

Personnel Milan Blaha, PhD

assistant professor, system analyst

Contacts:

e-mail:
phone:+420 224 972 266
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=54092

Publications:


2018

Pánková, A., Králíková, E., Štěpánková, L., Zvolska, L., Bortlíček, Z., Blaha, M., Clark, M.M., Schroeder, D.R., Croghan, I.T.: Weight concerns associated with delay in quit date but not treatment outcomes: A Czech Republic experience. Nicotine and Tobacco Research 2018; 20(1): 89-94.

Pánková, A., Králíková, E., Zvolská, K., Štěpánková, L., Blaha, M., Ovesná, P., Aveyard, P.: Early weight gain after stopping smoking: a predictor of overall large weight gain? A single-site retrospective cohort study. BMJ Open 2018; 8(12): e023987.

2017

Branny, M., Branny, P., Hudec, M., Bilka, M., Škňouřil, L., Chovančík, J., Kluzová, K., Kufová, P., Januška, J., Jarkovský, J., Blaha, M.: Alternative access routes for transcatheter aortic valve implantation (TAVI). Cor et Vasa 2017; 59(1): e10-e16.

Kala, P., Blaha, M., Mates, M., Želízko, M., Branny, M., Kočka, V., Třetina, M., Jarkovský, J., Němec, P., Šťásek, J., Červinka, P.: Czech TAVI registry – hospital outcome. Cor et Vasa 2017; 59(1): e51-e56.

Kala, P., Kaňovský, J., Nováková, T., Miklík, R., Boček, O., Poloczek, M., Jeřábek, P., Prýmková, L., Ondrúš, T., Jarkovský, J., Blaha, M., Mintz, G.: Radial artery neointimal hyperplasia after transradial PCI-Serial optical coherence tomography volumetric study. PLoS One 2017; 12(10): e0185404.

Kocián, P., Whitley, A., Blaha, M., Hoch, J.: Colorectal cancer in patients under the age of 40 years: experience from a tertiary care centre in the Czech Republic. Acta Chirurgica Belgica 2017; 117(6): 356-362.

Májek, O., Dušková, J., Dvořák, V., Beková, A., Klimeš, D., Blaha, M., Anttila, A., Dušek, L.: Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. European Journal of Cancer Prevention 2017; 26(3): 232-239.

Štěpánková, L., Králíková, E., Zvolská, K., Pánková, A., Ovesná, P., Blaha, M., Brose, L.S.: Depression and smoking cessation: evidence from a smoking cessation clinic with 1-year follow-up. Annals of Behavioral Medicine 2017; 51(3): 454-463.

2016

Blaha, M., Hoch, J., Ferko, A., Ryška, A., Hovorková, E.: Technické zajištění sběru dat pro parametrické sledování totální mezorektální excize (TME) pro karcinom rekta. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(7): 272-279.

Hoch, J., Blaha, M., Malúšková, D.: Kolorektální karcinom ve stáří. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(1): 13-18.

Hoch, J., Ferko, A., Blaha, M., Ryška, A., Čapov, I., Dušek, L., Feit, J., Grega, M., Hermanová, M., Hovorková, E., Chmelová, R., Kala, Z., Klos, D., Kodet, R., Langer, D., Hadži-Nikolov, D., Örhalmi, J., Páral, J., Tichý, M., Tučková, I., Vjaclovský, M.,: Parametrické sledování kvality totální mezorektální excize a chirurgické léčby karcinomu rekta - výsledky multicentrické studie. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(7): 262-271.

2015

Dušek, T., Ferko, A., Blaha, M., Dušek, L., Malúšková, D., Örhalmi, J., Dolejš, J., Vošmik, M.: Současný stav strategie léčby karcinomu rekta v České republice s ohledem na výskyt kompletní patologické odpovědi při neoadjuvantní léčbě--studie PATOD C20 2011-2012. Rozhledy v chirurgii 2015; 94(7): 276-282.

Kalita, O., Kramář, F., Neuman, E., Hrbáč, T., Bolcha, M., Brabec, R., Jančálek, R., Štěpánek, D., Bláha, M., Jurek, P., Malúšková, D., Strenková, J.: Současný stav léčby anaplastických gliomů v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(3): 306-316.

2014

Blaha, M., Kala, P., Klimeš, D., Bernat, I., Branny, M., Červinka, P., Horák, J., Kočka, V., Mates, M., Němec, P., Pešl, L., Štípal, R., Šťásek, J., Želízko, M.: Uživatelské výstupy z národního registru katetrových implantací aortální chlopně (Czech TAVI Registry): možnosti analytických výstupů založených na databázovém systému TrialDB2. Vnitřní lékařství 2014; 60(10): 837-845.

Blaha, M., Kala, P., Klimeš, D., Jarkovský, J., Branny, M., Šťástek, J., Vojáček, J., Kočka, V., Želízko, M., Červinka, P., Mates, M., Němec, P., Dušek, L.: Czech TAVI Registry – technické zajištění multicentrického sběru parametrických dat. Intervenční a akutní kardiologie 2014; 13(1): 11-14.

Branny, M., Branny, P., Januška, J., Hudec, M., Kluzová, K., Kufová, P., Sknouril, L., Jarkovský, J., Blaha, M., Kala, P.: Differences in long-term outcome after femoral, subclavian and aortic approach to transcatheter aortic valve implantation (TAVI). Experimental & Clinical Cardiology 2014; 20(8): 2658-2671.

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Dvořák, V., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Jung, T., Brzková, M., Klika, P., Klimeš, D., Koptíková, J., Gregor, J.: Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klinická onkologie 2014; 27 (suppl. 2): 2S59-2S68.

Dušek, L., Májek, O., Klimeš, D., Blaha, M., Brabec, P., Gregor, J.: Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S49-2S58.

Kala, P., Němec, P., Malik, P., Ondrášek, J., Třetina, M., Pokorný, P., Jarkovský, J., Blaha, M.: Vliv zkušenosti na výsledky katetrové implantace aortální chlopně v léčbě významné aortální stenózy. Vnitřní lékařství 2014; 60(4): 316-321.

Kmetová, A., Králíková, E., Štěpánková, L., Zvolská, K., Blaha, M., Štícha, M., Bortlíček, Z., Schroeder, D.R., Croghan, I.T.: Factors associated with weight changes in successful quitters participating in a smoking cessation program. Addictive Behaviors 2014; 39(1): 239-245.

Králíková, E., Kmeťová, A., Štěpánková, L., Zvolská, K., Felbrová, V., Kulovaná, S., Bortlíček, Z., Blaha, M., Fraser, K.: Tobacco dependence, the most important cardiovascular risk factor: treatment in the Czech Republic. Physiological Research 2014; 63(suppl. 3): S361-S368.

Šedo, J., Blaha, M., Pavlík, T., Klika, P., Dušek, L., Büchler, T., Abrahámová, J., Šrámek, V., Šlampa, P., Komínek, L., Pospíšil, P., Sláma, O., Vyzula, R.: Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie 2014; 27(3): 192-202.

Zvolská, K., Králíková, E., Kmetová, A., Štěpánková, L., Blaha, M., Štícha, M., Bortlíček, Z., Adámková, V., Peterková, L., Keely, F., Češka, R.: Cardiovascular risk among smokers seeking cessation treatment compared to smokers who do not: a cross-sectional study. Experimental and Clinical Cardiology 2014; 20(8): 3933-3941.

2013

Blaha, M., Janča, D., Klika, P., Mužík, J., Dušek, L.: Project I-COP – Architecture of software tool for decision support in oncology. In: Studies in Health Technology and Informatics, 2013: 130-134. 2013 ISSN 0926-9630.

Blaha, M., Klika, P., Klimeš, D., Schwarz, D.: BRONK – SW pro zajištění elektronického sběru dat onkologických pacientů FN Brno. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Blaha, M., Komenda, M., Klika, P., Mužík, J., Schwarz, D.: I-COPedu - Informační centrum onkologických pracovišť. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Blaha, M., Májek, O., Klika, P.: Metodika zavedení populačního screeningu zhoubných nádorů a IT zázemí adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. Gastroenterologie a hepatologie 2013; 67(5): 342-347.

Dušek, L., Schwarz, D., Burger, M., Blaha, M., Kožený, P., Němeček, K., Brabec, P., Klimeš, D., Májek, O., Pavlík, T.: Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. Masarykova univerzita, 2013 2013

Holub, P., Melkes, O., Blaha, M., Klimeš, D., Schwarz, D.: IS-VILP-PROXY: softwarové řešení odděleného sběru dat ve zdravotnických zařízeních pro hodnocení vysoce inovativních léčivých přípravků. Masarykova univerzita, 2013 2013

Králíková, E., Kmeťová, A., Zvolská, K., Blaha, M., Bortlíček, Z.: Czech adolescent smokers: unhappy to smoke but unable to quit. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2013; 17(6): 842-846.

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L.: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2013 ISBN 978-80-210-6504-8

Štěpánková, L., Králíková, E., Zvolská, K., Kmeťová, A., Blaha, M., Bortlíček, Z., Štícha, M., Anders, M., Schroeder, D.R., Croghan, I.T.: Tobacco treatment outcomes in patients With and without a history of depression, Czech Republic, 2005-2010. Preventing Chronic Disease 2013; 10(): 130051.

2012

Büchler, T., Nohejlová Medková, A., Kupec, M., Blaha, M., Pavlík, T., Dušek, L., Abrahámová, J.: Porovnání nákladů u režimů XELOX a FOLFOX-4 v léčbě kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie 2012; 25(6): 440-444.

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Schwarz, D., Klimeš, D., Blaha, M., Hoch, J.: Rektum.cz – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta. Masarykova univerzita, 2012 2012

Kala, P., Blaha, M.: Czech TAVI Registry - rationale and design. Cor et Vasa 2012; 54(3): e143-e150.

Zvolská, K., Králíková, E., Kmeťová, A., Štěpánková, L., Blaha, M., Štícha, M., Bortlíček, Z., Češka, R.: The role of a center for tobacco-dependent in cardiovascular prevention. A retrospective study. Neuroendocrinology Letters 2012; 33(S2): 102-107.


Back to list