about usPersonnel

Personnel Petr Klika, MSc

programmer

Contacts:

e-mail:
phone:+420 775 892 516
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=3821

parametric documentation, data warehouse solutions

Publications:


2014

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Dvořák, V., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Jung, T., Brzková, M., Klika, P., Klimeš, D., Koptíková, J., Gregor, J.: Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klinická onkologie 2014; 27 (suppl. 2): 2S59-2S68.

Šedo, J., Blaha, M., Pavlík, T., Klika, P., Dušek, L., Büchler, T., Abrahámová, J., Šrámek, V., Šlampa, P., Komínek, L., Pospíšil, P., Sláma, O., Vyzula, R.: Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie 2014; 27(3): 192-202.

2013

Blaha, M., Janča, D., Klika, P., Mužík, J., Dušek, L.: Project I-COP – Architecture of software tool for decision support in oncology. In: Studies in Health Technology and Informatics, 2013: 130-134. 2013 ISSN 0926-9630.

Blaha, M., Klika, P., Klimeš, D., Schwarz, D.: BRONK – SW pro zajištění elektronického sběru dat onkologických pacientů FN Brno. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Blaha, M., Komenda, M., Klika, P., Mužík, J., Schwarz, D.: I-COPedu - Informační centrum onkologických pracovišť. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Blaha, M., Májek, O., Klika, P.: Metodika zavedení populačního screeningu zhoubných nádorů a IT zázemí adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, 2013 2013

2010

Suchý, M., Bednařík, J., Škoda, O., Voháňka, S., Ehler, E., Pátá, M., Kožený, P., Klika, P., Dušek, L.: Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(5): 569-577.


Back to list