about usPersonnel

Personnel Lenka Šnajdrová, PhD

assistant for organizational and publishing activities

Contacts:

e-mail:
phone:+420 549 49 6309
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=14128

Publications:


2018

Maňousek, J., Andršová, I., Stejskal, V., Vlašínová, J., Sepši, M., Kuta, J., Klánová, J., Mazík, M., Jarkovský, J., Šnajdrová, L., Benešová, K., Novotný, T., Zadáková, A., Špinar, J.: Hypersensitivity to material and environmental burden as a possible cause of late complications of cardiac implantable electronic devices. EP Europace 2018; 20(9): E140-E147.

2017

Jarkovský, J., Skřivanová, K., Benešová, K., Šnajdrová, L., Gregor, J., Peterková, H., Bendová, M., Brančíková, D., Němcová Elfmarková, N., Svěrák, T., Anderková, Ľ., Minář, L., Protivánková, M., Nedvěd, J., Dušek, L., Themoshok, L.: Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství 2017; 63(6): 389-396.

2014

Gregor, J., Dušek, L., Májek, O., Šnajdrová, L.: Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S124-2S127.

Gregor, J., Májek, O., Dušek, L., Šnajdrová, L.: Role a význam občanských aktivit v podpoře screeningu zhoubných nádorů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S128-2S130.

Strenková, J., Voháňka, S., Haberlová, J., Junkerová, J., Mazanec, R., Mrázová, L., Parmová, O., Ridzoň, P., Staněk, J., Šišková, D., Vondráček, P., Brabec, P., Šnajdrová, L.: REaDY - český registr svalových dystrofií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(2): 230-234.

2012

Šnajdrová, L., Gregor, J., Komenda, M., Schwarz, D., Dušek, L.: Five years of MEFANET: progress and developments. In: MEFANET 2012, 2012: 41456. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

2009

Dušek, L, Zavoral, M., Májek, O., Suchánek, Š., Mužík, J., Pavlík, T., Šnajdrová, L., Gregor, J., Andres, P.: Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Fínek, J., Vyzula, R.: Data and Background Information on Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 61-78. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Šnajdrová, L., Vorlíček, J.: The Czech Health Care System. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 16-23. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Májek, O, Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Šnajdrová, L., Gregor, J., Mužík, J., Andres, P., Dušek, L.: Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Májek, O, Dvořák, V., Dušek, L., Mužík, J., Andres, P., Šnajdrová, L., Gregor, J.: Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Michal, M., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Suchánek, Š., Kolek, V., Študent, V., Šachlová, M., Šnajdrová, L.: Cancer Prevention and National Cancer Screening Programmes in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Brno: Grada Publishing, a.s., 2009: 207-254. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Ondrušová, M, Pleško, I., Safaei-Diba, Ch., Obšitníková, A., Štefaňáková, D., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Verze 2.0 [2009]. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Šnajdrová, L., Dušek, L., Vorlíček, J.: The Main Medical Societies Involved in Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42278. 2009 ISBN 978-80-247-3244

2008

Dušek, L., Mihál, V., Štípek, S., Potomková, J., Schwarz, D., Šnajdrová, L., Štuka, Č.: MEFANET report 01: Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2008 ISBN 978-80-210-4539-2

Mishra, N.K., Kulhánek, P., Šnajdrová, L., Petřek, M., Imberty, A., Koča, J.: Molecular dynamics study of Pseudomonas aeruginosa lectin-II complexed with monosaccharides. Proteins 2008; 72(1): 382-392.

2007

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Ondrušová, M.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Masarykova univerzita, 2007 2007

2006

Dušek, L., Brabec, P., Šnajdrová, L., Koptíková, J., Schwarz, D.: NOP on-line (Národní onkologický program on-line). Masarykova univerzita, 2006 2006

2005

Klimeš, D., Dušek, L., Fínek, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Brabec, P., Novotný, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Petruželka, L.: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení. Projekt DIOS: Dose Intensity as Oncology Standard. Masarykova univerzita, 2005 2005


Back to list