about usPersonnel

Personnel Ondřej Májek, PhD

specialist, Head of Department of Sceening Programmes

 

Contacts:

e-mail:
phone:+420 775 892 511
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=150629

processing of data from multi-centre projects in medicine

Publications:


2018

Koblížek, V., Hejduk, K., Jelínková, M., Kos, S., Král, N., Čierná-Peterová, I., Májek, O.: Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci České republiky (protokol nového multicentrického pilotního projektu ÚZIS pro období 2018-2020). Postgraduální medicína 2018; 20(4): 380-390.

Král, N., Koblížek, V., Konštacký, S., Hejduk, K., Májek, O., Čierná-Peterová, I.: CHOPN v ordinaci praktického lékaře, možnosti včasného záchytu… aneb zapojte se také! Practicus (Praha) 2018;17(8): 30-32.

Mužík, J., Májek, O., Svobodová, I., Šlampa, P., Dušek, L.: Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru. In Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa (eds). Gliomy. 2. vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018: 14-23. 2018 978-80-7345-561-3

Ngo, O., Bučková, B., Suchánek, Š., Zavoral, M., Dušek, L., Májek, O.: Hodnocení výkonnosti center pro screeningovou koloskopii v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2018; 72(5): 379-384.

Ondrejak, G., Májek, O., Skřičková, J.: Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů. Studia pneumologica et phthiseologica 2018; 77(6): 216-221.

Petráková, K., Vyskočil, J., Grell, P., Májek, O., Soumarová, R., Novak, J., Burkoň, P., Král, Z., Kazda, T., Vyzula, R.: Second cancers in Hodgkin's lymphoma long-term survivals: A 60-year single institutional experience with real-life cohort of 871 patients. International Journal of Clinical Practice 2018; 72(9): e13235.

2017

Albreht, T., Amati, C., Angelastro, A., Asioli, M., Amunni, G., Molina Barceló, A., Berling, C., Caraceni, A., Colamesta, V., Comiskey, K., Conroy, F., Hynes, M., Cusack, M., O’Connor, L., D’Angelo, D., Dušek, L., Kaasa, S., Kowalski, C., Lin, Y., Federic: Integrated cancer control: the case for comprehensive cancer care networks (CCCN). In Albreht, T., Kiasuwa, R., Van den Bulcke, M. (eds.) European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control. Ljubljana: National Institute of Public Health, Ljubljana, and Scientific Institute of Public Health, Brussels, 2017: 77-103. 2017 978-961-7002-28-7

Lönnberg, S., Šekerija, M., Malila, N., Sarkeala, T., Leja, M., Májek, O., Zappa, M., Heijnsdijk, E., Heinävaara, S., de Koning, H., Anttila, A.: Cancer screening: policy recommendations on governance, organization and evaluation of cancer screening. In Albreht, T., Kiasuwa, R., Van den Bulcke, M. (eds.) European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control. Ljubljana: National Institute of Public Health, Ljubljana, and Scientific Institute of Public Health, Brussels, 2017: 39-75. 2017 978-961-7002-28-7

Májek, O., Dušková, J., Dvořák, V., Beková, A., Klimeš, D., Blaha, M., Anttila, A., Dušek, L.: Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. European Journal of Cancer Prevention 2017; 26(3): 232-239.

Ngo, O., Bučková, B., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M., Dušek, L., Májek, O.: Účast české populace na screeningu kolorektálního karcinomu - vývoj a aktuální stav. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(5): 377-383.

2016

Grega, T., Májek, O., Ngo, O., Král, N., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M., Suchánek, Š.: Současné principy screeningu kolorektálního karcinomu - od oportunního k populačnímu screeningovému programu. Gastroenterologie a hepatologie 2016; 70(5): 383-392.

Seifert, B., Král, N., Ngo, O., Májek, O., Suchánek, Š., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu a praktičtí lékaři. Medicína po promoci 2016; 17(3): 283-288.

Suchanek, S., Grega, T., Ngo, O., Vojtechova, G., Májek, O., Minárikova, P., Brogyuk, N., Bunganic, B., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M.: How significant is the association between metabolic syndrome and prevalence of colorectal neoplasia? World Journal of Gastroenterolog 2016; 22(36): 8103-8111.

Zavoral, M., Vojtěchová, G., Májek, O., Ngo, O., Grega, T., Seifert, B., Dušek, L., Suchánek, Š.: Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice. Časopis lékařů českých 2016; 155(1): 7-12.

2015

Basaran, D., Dušek, L., Májek, O., Cibula, D.: Oncological outcomes of nerve-sparing radical hysterectomy for cervical cancer: a systematic review. Annals of Surgical Oncology 2015; 22(9): 3033-3040.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Malúšková, D., Pavlík, T., Gregor, J., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Epidemiologie a populační screening nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice na podkladě nově dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie 2015; 69(6): 509-517.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Májek, O., Koptíková, J.: Biostatistika v molekulární medicíně. In: Slabý, O. (ed.) Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015: 179-208. 2015 978-80-7492-121-6

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Mužík, J., Malúšková, D., Koptíková, J., Bortlíček, Z., Abrahámová, J.: Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie 2015; 28(1): 30-43.

Král, N., Seifert, B., Suchánek, Š., Zavoral, M., Májek, O.: Přístup populace ke screeningu kolorektálního karcinomu v České Republice. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 2015; 64(1): 41-46.

Ondrejka, G., Májek, O., Skřičková, J., Tyl, R.: Accuracy analysis of narrow band imaging (NBI) bronchoscopy compared to white light bronchoscopy in the diagnostics of lung tumours. International Journal of Health Sciences and Research 2015; 5(6): 80-88.

Seifert, B., Král, N., Májek, O., Suchánek, Š.: Screening kolorektálního karcinomu. Praha: Maxdorf, 2015. 2015 978-80-7345-444-9

Šachlová, M., Májek, O.: Screening kolorektálního karcinomu. Onkologie 2015; 9(4): 162-166.

2014

Bunganič, B., Dvořáková, T., Laclav, M., Kmochová, K., Traboulsi, E., Májek, O., Suchánek, Š., Zavoral, M.: Využití kontrastní endosonografie v diagnostice karcinomu pankreatu. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(5): 430-435.

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Dvořák, V., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Jung, T., Brzková, M., Klika, P., Klimeš, D., Koptíková, J., Gregor, J.: Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klinická onkologie 2014; 27 (suppl. 2): 2S59-2S68.

Dušek, L., Májek, O., Klimeš, D., Blaha, M., Brabec, P., Gregor, J.: Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S49-2S58.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J.: Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S7-2S18.

Dušek, L., Májek, O., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu v ČR po zavedení adresného zvaní - dosavadní výsledky dle dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(5): 401-407.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J., Brabec, P., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S19-2S39.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Melichar, B., Büchler, T., Fínek, J., Cibula, D., Babjuk, M., Svoboda, M., Vyzula, R., Ryška, A., Ryska, M., Petera, J., Abrahámová, J.: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014; 27(6): 406-423.

Dušek, L., Poc, P., Májek, O., Suchánek, Š., Seifert, B., Gregor, J., Zavoral, M.: Nová evropská konferenční a informační platforma usilující o zlepšení péče o pacienty s kolorektálním karcinomem – www.crcprevention.eu. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S131-2S137.

Dušková, J., Beková, A., Dvořák, V., Májek, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S79-2S86.

Gregor, J., Dušek, L., Májek, O., Šnajdrová, L.: Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S124-2S127.

Gregor, J., Májek, O., Dušek, L., Šnajdrová, L.: Role a význam občanských aktivit v podpoře screeningu zhoubných nádorů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S128-2S130.

Lynge, E., Ponti, A., James, T., Májek, O., Euler-Chelpin, M.v., Anttila, A., Fitzpatrick, P., Frigerio, A., Kawai, M., Scharpantgen, A., Broeders, M., Hofvind, S., Vidal, C., Ederra, M., Salas, D., Bulliard, J., Tomatis, M., Kerlikowske, K., Taplin, S.: Variation in detection of ductal carcinoma in situ during screening mammography: A survey within the International Cancer Screening Network. European Journal of Cancer 2014; 50(1): 185-192.

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Skovajsová, M.: Proč využíváme mamografii pro screening nádorů prsu a nepřestaneme ji využívat ani po vydání „aktuální“ kanadské studie?. Praktická gynekologie 2014; 18(1): 66-68.

Májek, O., Ngo, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Klimeš, D., Dušek, L.: Indikátory kvality screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S106-2S112.

Ondič, O., Kašpírková, J., Májek, O., Kinkorová, I.: HPV typing of high-grade dysplasia (CIN III) in cone biopsies of 38 HPV-vaccinated women. Virchows Archiv 2014; 464(1): 79-83.

Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Vyzula, R., Petera, J., Ryska, M., Ryška, A., Cibula, D., Babjuk, M., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Mužík, J., Dušek, L.: Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer epidemiology 2014; 38(1): 28-34.

Ponti, A., Lynge, E., James, T., Májek, O., Euler-Chelpin, M.v., Anttila, A., Fitzpatrick, P., Mano, M.P., Kawai, M., Scharpantgen, A., Fracheboud, J., Hofvind, S., Vidal, C., Ascunce, N., Salas, D., Bulliard, J., Segnan, N., Kerlikowske, K., Taplin, S.: International variation in management of screen-detected ductal carcinoma in situ of the breast. European Journal of Cancer 2014; 50(15): 2695-2704.

Seifert, M., Májek, O., Zavoral, M., Král, N., Suchánek, Š., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – testy na okultní krvácení do stolice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S87-2S97.

Skovajsová, M., Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S69-2S78.

Slavíček, L., Pavlík, T., Tomášek, J., Bortlíček, Z., Büchler, T., Melichar, B., Vyzula, R., Prausová, J., Fínek, J., Májek, O., Dušek, L.: Efficacy and safety of bevacizumab in elderly patients with metastatic colorectal cancer: results from the Czech population-based registry. BMC Gastroenterology 2014; 14: 53.

Suchánek, Š., Májek, O., Grega, T., Ngo, O., Mináriková, P., Brogyuk, N., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M.: Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem - První průbežné výsledky multicentrické prospektivní studie. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(5): 411-416.

Suchánek, Š., Májek, O., Vojtěchová, G., Minaříková, P., Rotnáglová, B., Seifert, B., Minarik, M., Kožený, P., Dušek, L., Zavoral, M.: Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and current situation after 10 years of screening. European Journal of Cancer Prevention 2014; 23(1): 18-26.

Suchánek, Š., Májek, O., Zavoral, M., Seifert, B., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – kolonoskopická vyšetření. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S98-2S105.

Šachlová, M., Májek, O., Tuček, Š.: Prognostic value of scores based on malnutrition or systemic inflammatory response in patients with metastatic or recurrent gastric cancer. Nutrition and Cancer 2014; 66(8): 1362-1370.

Uher, M., Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Büchler, T., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J., Dušek, L.: Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR - Metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru. Klinická onkologie 2014; 27(2): 127-135.

Vojtěchová, G., Suchánek, Š., Grega, T., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu. Kardiologická revue - Interní medicína 2014; 16(3): 235-239.

Zavoral, M., Májek, O., Tachecí, I., Beneš, M., Drastich, P., Vojtěchová, G., Martínek, J., Bureš, J., Špičák, J., Suchánek, Š.: Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku – multicentrická, prospektivní, cross-over studie. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(3): 218-224.

Zavoral, M., Suchánek, S., Májek, O., Fric, P., Mináriková, P., Minárik, M., Seifert, B., Dušek, L.: Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent progress. World Journal of Gastroenterology 2014; 20(14): 3825-3834.

2013

Dušek, L., Blaha, M., Májek, O., Klika, P.: Metodika zavedení populačního screeningu zhoubných nádorů a IT zázemí adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. Gastroenterologie a hepatologie 2013; 67(5): 342-347.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Gregor, J., Skovajsová, M., Daneš, J.: Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů. Praktická gynekologie 2013; 17(1): 31-39.

Dušek, L., Schwarz, D., Burger, M., Blaha, M., Kožený, P., Němeček, K., Brabec, P., Klimeš, D., Májek, O., Pavlík, T.: Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. Masarykova univerzita, 2013 2013

Klimeš, D., Májek, O., Dušek, L., Šnábl, I.: MaSc. Masarykova univerzita, 2013 2013

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L.: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2013 ISBN 978-80-210-6504-8

Májek, O., Gondos, A., Jansen, L., Emrich, K., Holleczek, B., Katalinic, A., Nennecke, A., Eberle, A., Brenner, H.: Sex differences in colorectal cancer survival: population-based analysis of 164,996 colorectal cancer patients in Germany. PLoS One 2013; 8(7): e68077.

Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Kandrnal, V., Kramář, F., Šlampa, P., Dušek, L.: Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In: Šlampa, P.: Gliomy. Praha: Maxdorf, 2013: 24-33. 2013 ISBN 978-80-7345-321-3

Ondruš, J., Dvořák, V., Dušek, L., Májek, O.: Screening karcinomu děložního hrdla. Brno: Maxdorf, 2013. 2013 ISBN 978-80-7345-322-0

Suchánek, Š., Grega, T., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu. Onkologie 2013; 7(4): 176-178.

2012

Dhaifalah, I., Májek, O.: Cost effectiveness, the economic considerations of prenatal screening strategies for trisomy 21 in the Czech Republic. Česká gynekologie 2012; 77(1): 39-51.

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Kolorektální karcinom v ČR - data minulá a budoucí. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(1): 39-43.

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - současný stav a predikce. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66(5): 331-339.

Giordano, L., von Karsa, L., Tomatis, M., Májek, O., deWolf, Ch., Lancucki, L., Hofvind, S., Nyström, L., Segnan, N., Ponti, A.: Mammographic screening programmes in Europe: organization, coverage and participation. Journal of Medical Screening 2012; 19(1): 72-82.

Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Zavoral, M., Suchánek, Š., Dvořák, V., Dušková, J., Malík, T., Seifert, B., Kožený, P., Klimeš, D., Pavlík, T., Dušek, L.: Informační zázemí onkologických screeningových programů ČR a jejich výsledky hodnocené z mezinárodního hlediska. Acta Medicinae 2012; 1(2): 41852.

Májek, O., Gondos, A., Jansen, L., Emrich, K., Holleczek, B., Katalinic, A., Nennecke, A., Eberle, A., Brenner, H.: Survival from colorectal cancer in Germany in the early 21st century. British Journal of Cancer 2012; 106(11): 1875-1880.

Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Koptíková, J., Slavíček, L., Fínek, J., Feltl, D., Vyzula, R., Dušek, L.: Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012; 12(): 117.

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

Vepřeková, G., Suchánek, Š., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Quality control of colonoscopies in the national colorectal cancer screening programme in the Czech Republic. In: Quality in Endoscopy: Colonoscopy and colonic neoplasms symposium, 2012. 2012

Zavoral, M., Suchánek, Š., Májek, O., Seifert, B., Dušek, L.: Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice - minulost, přítomnost a budoucnost. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66(5): 345-349.

2011

Cibula, D., Zikán, M., Dušek, L., Májek, O.: Oral contraceptives and risk of ovarian and breast cancers in BRCA mutation carriers: a meta-analysis. Expert Review of Anticancer Therapy 2011; 11(8): 1197-1207.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Skřičková, J., Vorlíček, J., Brabec, P., Klimeš, D., Kandrnal, V., Bortlíček, Z., Májek, O., Pavlík, T.: Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 863-871.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Brabec, P., Pavlík, T., Májek, O., Gregor, J.: Role klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP v hodnocení cílené léčby nádorových onemocnění. Medicína po promoci 2011; 12(6): 66-74.

Kandrnal, V., Říhová, B., Lakomý, R., Demlová, R., Májek, O., Dušek, L.: Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 850-853.

Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Burešová, L., Klimeš, D., Brabec, P., Kožený, P., Dušek, L.: Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. . BMC Public Health 2011; 11(): 288.

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Suchánek, Š., Kožený, P., Dušek, L.: Aktuální výsledky programů screeningu zhoubných nádorů. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2011; 60(5): 42587.

Májek, O., Dušek, L., Mužík, J., Brabec, P., Klimeš, D., Suchý, M., Gregor, J., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Suchánek, Š., Dvořák, V., Skovajsová, M., Kožený, P.: Systém informační podpory národních programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v ČR. Lékař a technika 2011; 41(1): 55-66.

Májek, O., Dušek, L., Suchánek, Š., Demlová, R., Kožený, P., Suchý, M., Zavoral, M.: Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 854-862.

Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M., Suchánek, Š., Seifert, B., Daneš, J., Dvořák, V., Kožený, P.: Dosavadní průběh screeningu onkologických onemocnění v ČR a jeho význam pro dostupnost léčby. Medicína po promoci 2011; 12(4): 71-77.

Suchánek, Š., Vepřeková, G., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Epidemiologie, etiologie, screening a diagnostika kolorektálního karcinomu, včetně diagnosticko-terapeutických zákroků na tlustém střevě. Onkologie 2011; 5(5): 261-265.

Suchánek, Š., Vepřeková, G., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2011; 60(7): 18-19.

Zavoral, M., Suchánek, Š., Májek, O., Rotnaglová, B., Martínek, J.: Screening and Surveillance Colonoscopy. In: Endoscopic Procedures in Colon and Rectum. Rijeka (Croatia): InTech, 2011: 42370. 2011 ISBN 978-953-307-677

Zavoral, M., Suchánek, Š., Vepřeková, G., Májek, O., Gregor, J., Dušek, L.: Screening a včasný záchyt kolorektálního karcinomu - současný stav v jednotlivých krajích České republiky. Onkologie 2011; 5(4): 210-214.

2010

Abrahámová, J., Černovská, M., Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34) v ČR. Remedia 2010; 19(6): 451-455.

Burešová, L., Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Dušek, L.: Overdiagnosis in breast cancer screening programme in the Czech Republic. In: 21th ICSN Biennial Meeting, 2010. 2010

Cibula, D., Widschwendter, M., Májek, O., Dušek, L.: Tubal ligation and the risk of ovarian cancer: review and meta-analysis. Human Reproduction Update 2010; 17(1): 55-67.

Dušek, L., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O.: Základy biostatistiky pro onkology. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 529-550. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Dušek, L., Májek, O., Pavlík, T., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Mužík, J., Koptíková, J., Brabec, P., Kožený, P., Daneš, J., Ryška, A., Vorlíček, J.: Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010-2011. Farmakoterapie 2010; 6(): 4-13.

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J.: Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007. Postgraduální medicína 2010; 12(3): 268-277.

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Babjuk, M., Vyzula, R., Fínek, J., Petruželka, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010. Farmakoterapie 2010; 6(Suppl.): 5-10.

Dušek, L., Zavoral, M., Seifert, B., Kožený, P., Májek, O., Mužík, J., Suchánek, Š., Klimeš, D., Brabec, P., Andres, P., Jaklová, L., Gregor, J.: Informační základna programu kolorektálního screeningu v ČR - přehled dostupných dat z období 2000-2009. Praktický lékař 2010; 90(2): 124-132.

Kalinová, L., Májek, O., Stehlík, D., Krejčí, K., Bachleda, P.: Skin cancer incidence in renal transplant recipients - a single center study. Biomedical Papers 2010; 154(3): 257-260.

Kalinová, L., Májek, O., Stehlík, D., Krejčí, K., Bachleda, P.: Kožní nádory a transplantace ledviny - výsledky statistické analýzy transplantačního centra Fakultní nemocnice Olomouc. Klinická farmakologie a farmacie 2010; 24(4): 178-180.

Král, N., Seifert, B., Dušek, L., Májek, O.: Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu - krok správným směrem?. Onkologie 2010; 4(4): 251-255.

Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Dušek, L.: Provider profiling in the screening programme using a hierarchical model. In: 31st Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics, 2010. 2010

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Suchánek, Š., Seifert, B., Kožený, P., Pánová, S., Dušek, L.: Czech National Cancer Screening Programmes in 2010. Klinická onkologie 2010; 23(5): 343-353.

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Klimeš, D., Burešová, L., Andres, P.: Performance indicators of breast cancer screening in elderly women. In: 21th ICSN Biennial Meeting, 2010. 2010

Martínková, N., Bačkor, P., Bartonička, T., Blažková, P., Červený, J., Falteisek, L., Gaisler, J., Hanzal, V., Horáček, D., Hubálek, Z., Jahelková, H., Kolařík, M., Korytár, Ľ., Kubátová, A., Lehotská, B., Lehotský, R., Lučan, R., Májek, O., Matějů, J., Ř: Increasing incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia. PLOS ONE 2010; 5(11): e13853.

Mužík, J., Abrahámová, J., Májek, O., Daneš, J., Dušek, L.: Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

2009

Dušek, L, Abrahámová, J., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Populační odhady počtu nemocných s kolorektálním karcinomem - jeden z nástrojů včasné diagnostiky časných stadií a rekurence onemocnění. Farmakoterapie 2009; 5(): 11-20.

Dušek, L, Dvořák, V., Chroust, K., Májek, O., Mužík, J., Klimeš, D., Brabec, P., Michal, M., Ondruš, J.: Nový informační systém a datový audit cervikálního screeningu v ČR. Postgraduální medicína 2009; 11(5): 543-552.

Dušek, L, Mužík, J., Babjuk, M., Pavlík, T., Koptíková, J., Májek, O., Fínek, J., Petruželka, L.: Přehled epidemiologie urologických malignit v České republice. In: V Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii. Praha: Galén, 2009: . 2009 ISBN 978-80-7262-639-7

Dušek, L, Ondrušová, M., Mužík, J., Koptíková, J., Pavlík, T., Májek, O., Kubásek, M., Ondruš, D., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky. Onkológia 2009; 4(3): 255-257.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Študent, V., Babjuk, M.: Nový informační systém umožňující predikce epidemiologické a léčebné zátěže u urologických malignit v České republice. Česká urologie 2009; 13(1): 99-100.

Dušek, L, Zavoral, M., Májek, O., Suchánek, Š., Mužík, J., Pavlík, T., Šnajdrová, L., Gregor, J., Andres, P.: Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Gelnarová, E., Mužík, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Information System for Predictive Evaluation of Cancer Epidemiology and the Number of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 255-273. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Májek, O, Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Šnajdrová, L., Gregor, J., Mužík, J., Andres, P., Dušek, L.: Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Májek, O, Dvořák, V., Dušek, L., Mužík, J., Andres, P., Šnajdrová, L., Gregor, J.: Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Michal, M., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Suchánek, Š., Kolek, V., Študent, V., Šachlová, M., Šnajdrová, L.: Cancer Prevention and National Cancer Screening Programmes in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Brno: Grada Publishing, a.s., 2009: 207-254. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Pavlík, T., Dušek, L., Májek, O., Žaloudík, J.: Five-Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 339-376. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Zavoral, M, Suchánek, Š., Májek, O., Dušek, L., Frič, P.: Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice. Rozhledy v chirurgii 2009; 88(6): 292-294.

Zavoral, M, Suchánek, Š., Závada, F., Májek, O., Dušek, L., Frič, P.: Screening kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapie 2009; 5(): 24-26.

2008

Dušek, L., Daneš, J., Mužík, J., Koptíková, J., Májek, O., Abrahámová, J.: Hlavní trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice a vliv organizovaného screeningového programu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Burešová, L., Klimeš, D., Chroust, K., Dušek, L.: Effect of mammography examination volume on the incidence of breast cancer in the Czech Republic. In: 20th ICSN Biennial Meeting, 2008. 2008

Májek, O., Kokrment, L., Zavoral, M., Suchánek, Š., Frič, P., Chroust, K., Dušek, L.: Implementation of on-line data management system for evaluation of the colorectal cancer screening programme in the Czech Republic. In: 20th ICSN Biennial Meeting, 2008. 2008

Suchánek, Š, Frič, P., Zavoral, M., Seifert, B., Pokorný, P., Svobodník, A., Májek, O.: Colorectal Cancer Screening Programme in the Czech Republic. In: 20th ICSN Biennial Meeting, 2008. 2008

2007

Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Májek, O., Klimeš, D.: Aktuální stav národního programu skríninku rakoviny prsu v České republice. Časopis lékařů českých 2007; 146(12): 945-949.


Back to list