about usPersonnel

Personnel Ivo Šnábl

software developer

Contacts:

e-mail:
phone:+420 549 49 7866
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=9872

development of web applications, graphical design and DTP

Publications:


2017

Brožová, L., Schwarz, D., Šnábl, I., Kalina, J., Pavlíčková, B., Komenda, M., Jarkovský, J., Němec, P., Hořínek, D., Štefániková, Z., Pour, L., Hájek, R., Maisnar, V.: Czech Registry of Monoclonal Gammopathies – technical solution, data collection and visualisation. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S43-2S50.

2014

Kalina, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Klánová, J., Borůvková, J., Šnábl, I., Šmíd, R.: Time series assessment in the era of Stockholm Convention & GMP. http://www.genasis.cz/time-series/ 2014

2013

Klimeš, D., Májek, O., Dušek, L., Šnábl, I.: MaSc. Masarykova univerzita, 2013 2013

Schwarz, D., Hůlek, R., Klimeš, D., Šnábl, I., Štourač, P., Dušek, L.: ICT infrastruktura EPOSS & SepsisQ. Masarykova univerzita, 2013 2013

Švancara, J., Šnábl, I., Šustr, R., Jarkovský, J., Andrýsková, L., Matoušková, P., Novotná, M., Gregor, J., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Zdravotní a sociální ukazatele české populace a vybrané ukázky z dat studie ELSPAC (1991–2012). Masarykova univerzita, 2013 2013

2011

Baláková, L., Štourač, P., Křikava, I., Brandová, M., Janečková, A., Černý, A., Schwarz, D., Šnábl, I., Šustr, R., Ševčík, P.: Methodical guidance of students during multimedial algorithm creation for the portal AKUTNE.CZ. In: MEFANET 2011, 2011: 24-26. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.

2010

Komenda, M., Schwarz, D., Šnábl, I., Dušek, L., Štípek, S., Mihál, V.: The common portal platform in the MEFANET. In: AMEE 2010, 2010. 2010

Schwarz, D., Šnábl, I., Komenda, M., Dušek, L.: Jednotná portálová platforma pro sdílení a nabídku elektronického vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET. Verze 1.7 [2010]. Masarykova univerzita, 2010 2010

2005

Penka, M., Dušek, L., Blatný, J., Mužík, J., Smejkal, P., Komrska, V., Salaj, P., Zdráhalová, K., Klimeš, D., Zapletal, O., Šnábl, I., Matýšková, M., Pták, J., Hrachovinová, I., Ptoszková, H., Blažek, B., Buliková, A., Krčová, V.: Haemophilia inhibitor analysis - results of multicentric information system HemIS (Haemophilia - Information System). In: EHA 10th Annual Congress 2005, 2005. 2005

2004

Penka, M., Dušek, L., Smejkal, P., Matýšková, M., Komrska, V., Salaj, P., Blatný, J., Klimeš, D., Mužík, J., Šnábl, I., Krčová, V., Hrachovinová, I., Pták, J., Blažek, B., Buliková, A., Ptoszková, H.: Project HemIS (Haemophilia - Information System): multicentric information system. In: 35. Hämophilie-Symposion, 2004. 2004

Penka, M., Dušek, L., Smejkal, P., Matýšková, M., Komrska, V., Salaj, P., Blatný, J., Klimeš, D., Mužík, J., Šnábl, I., Krčová, V., Hrachovinová, I., Pták, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Buliková, A., Novák, P., Ptoszková, H., Čaniga, M.: Project HemIS (Haemophilia - Information System): multicentric information system for evaluation of clinical data of patients with haemophilia. In: XXVIth International Congress of The World Federation of Haemophilia, 2004. 2004


Back to list