about usPersonnel

Personnel Michal Svoboda, MSc

analyst

Contacts:

e-mail:
phone:
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=379969

Publications:


2018

Brat, K., Plutinský, M., Hejduk, K., Svoboda, M., Popelkova, P., Zatloukal, J., Volakova, E., Pecaninova, M., Heribanova, L., Koblizek, V.: Respiratory parameters predict poor outcome in COPD patients, category GOLD 2017 B. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2018; 13: 1037-1052.

Doubková, M., Švancara, J., Svoboda, M., Šterclová, M., Bartoš, V., Plačková, M., Lacina, L., Žurková, M., Binková, I., Bittenglová, R., Lošťáková, V., Merta, Z., Šišková, L., Tyl, R., Lisá, P., Šuldová, H., Petřík, F., Pšikalová, J., Řihák, V., Snížek, T: EMPIRE registry, Czech part: Impact of demographics, pulmonary function and HRCT on survival and clinical course in idiopathic pulmonary fibrosis. European Respiratory Journal 2018; 12(4): 1526-1535.

Fiala, O., Veskrnova, V., Chloupková, R., Poprach, A., Kiss, I., Kopeckova, K., Dušek, L., Slavicek, L., Kohoutek, M., Finek, J., Svoboda, M., Petruzelka, L., Boublikova, L., Dvorak, J., Melichar, B., Buchler, T.: Impact of delayed addition of anti-EGFR monoclonal antibodies on the outcome of first-line therapy in metastatic colorectal cancer patients: A retrospective registry-based analysis. Targeted Oncology 2018; 13(6): 735-743.

Chrastina, J., Kočvarová, J., Novák, Z., Doležalová, I., Svoboda, M., Brázdil, M.: Older age and longer epilepsy duration do not predict worse seizure reduction outcome after vagus nerve stimulation. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery 2018; 79(2): 152-158.

Motovská, Z., Hlinomaz, O., Kala, P., Hromádka, M., Knot, J., Varvařovský, I., Dušek, J., Jarkovský, J., Miklík, R., Rokyta, R., Toušek, F., Kramaříková, P., Svoboda, M., Majtan, B., Šimek, S., Branny, M., Mrozek, J., Červinka, P., Ostřanský J., Widimský,: 1-year outcomes of patients undergoing primary angioplasty for myocardial infarction treated with prasugrel versus ticagrelor. Journal of the American College of Cardiology 2018; 71(4): 371-381.

Novotna, B., Abdel-Hamid, M., Koblizek, V., Svoboda, M., Hejduk, K., Rehacek, V., Bis, J., Salajka, F.: A pilot data analysis of a metabolomic HPLC-MS/MS study of patients with COPD. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2018; 27(4): 531-539.

Sedláková, V., Voráč, Z., Jaroš, J., Bačovská, R., Kloučková, M., Svoboda, M., Streit, L., Dumková, J., Vašíčková, K., Alberti, M., Hampl, A.: Enhanced bioactivity of electrospun PCL and PLLA scaffolds blended with amino-phosphazene. Materials Letters 2018; 228: 339-343.

2017

Büchler, T., Poprach, A., Bortlíček, Z., Lakomý, R., Chloupková, R., Vyzula, R., Zemanová, M., Kopečková, K., Svoboda, M., Slabý, O., Kiss, I., Studentová, H., Hornová, J., Fiala, O., Kopecký, J., Fínek, J., Dušek, L., Melichar, B.: Outcomes of patients with long-term treatment response to vascular endothelial growth factor-targeted therapy for metastatic renal cell cancer. Clinical Genitourinary Cancer 2017; 15(6): e1047-e1053.

Lakomý, R., Poprach, A., Bortlíček, Z., Melichar, B., Chloupková, R., Vyzula, R., Zemanová, M., Kopečková, K., Svoboda, M., Slabý, O., Kiss, I., Študentová, H., Juráček, J., Fiala, O., Kopecký, J., Fínek, J., Dušek, L., Hejduk, K., Büchler, T.: Utilization and efficacy of second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma: data from a national registry. BMC Cancer 2017; 17: 880.

Streit, L., Jaroš, J., Sedláková, V., Sedláčková, M., Dražan, L., Svoboda, M., Pospíšil, J., Výška, T., Veselý, J., Hampl, A.: A comprehensive in vitro comparison of preparation techniques for fat grafting. Plastic and Reconstructive Surgery 2017; 139(3): 670e-682e.

Tudoric, N., Koblížek, V., Miravitlles, M., Valipour, A., Milenkovic, B., Barczyk, A., Somfay, A., Zykov, K., Kostov, K., Zbožínková, Z., Svoboda, M., Sorli, J., Krams, A., Tkacova, R.: GOLD 2017 on the way to a phenotypic approach? Analysis from the Phenotypes of COPD in Central and Eastern Europe (POPE) Cohort. European Respiratory Journal 2017; 49(4): 1602518.

2016

Buchler, T., Bortlíček, Z., Poprach, A., Pavlík, T., Veskrnova, V., Honzirkova, M., Zemanova, M., Fiala, O., Kubáčková, K., Slabý, O., Svoboda, M., Vyzula, R., Dušek, L., Melichar, B.: Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registry-based Analysis. European Urology 2016; 70(3): 469-475.

Kiss, I., Mlčochová, J., Bortlíček, Z., Poprach, A., Drábek, J., Vychytilová, P., Svoboda, M., Büchler, T., Batko, S., Ryška, A., Hajdúch, M., Slabý, O.: Efficacy and Toxicity of Panitumumab After Progression on Cetuximab and Predictive Value of MiR-31-5p in Metastatic Wild-type KRAS Colorectal Cancer Patients. Anticancer Research 2016; 36(9): 4955-4959.

Poprach, A., Lakomý, R., Bortlíček, Z., Melichar, B., Pavlík, T., Slabý, O., Vyzula, R., Svoboda, M., Kiss, I., Študentová, H., Zemanová, M., Fiala, O., Kubáčková, K., Dušek, L., Hornová, J., Büchler, T.: Efficacy of Sunitinib in Elderly Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma: Data from Real-World Clinical Practice. Drugs & Aging, 2016; 33(9), September): 655-663.

Ryzí, M., Ošlejšková, H., Rektor, I., Novák, Z., Hemza, J., Chrastina, J., Svoboda, M., Hermanová, M., Brázdil, M.: Long-term approach to patients with postsurgical seizures. Epilepsia 2016; 57(4): 597-604.

2015

Kubáčková, K., Melichar, B., Bortlíček, Z., Pavlík, T., Poprach, A., Svoboda, M., Lakomý, R., Vyzula, R., Kiss, I., Dušek, L., Prausová, J., Büchler, T.: Comparison of two prognostic models in patients with metastatic renal cancer treated with sunitinib: a retrospective, registry-based study. Targeted Oncology 2015; 10(4): 557-563.

Poprach, A., Bortlíček, Z., Melichar, B., Lakomý, R., Svoboda, M., Kiss, I., Zemanová, M., Fiala, O., Kubáčková, K., Coufal, O., Pavlík, T., Dušek, L., Vyzula, R., Büchler, T.: Efficacy of sunitinib in patients with metastatic or unresectable renal cell carcinoma and renal insufficiency. European Journal of Cancer 2015; 51(4): 507-513.

2014

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Melichar, B., Büchler, T., Fínek, J., Cibula, D., Babjuk, M., Svoboda, M., Vyzula, R., Ryška, A., Ryska, M., Petera, J., Abrahámová, J.: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014; 27(6): 406-423.

Poprach, A., Pavlík, T., Melichar, B., Kubáčková, K., Bortlíček, Z., Svoboda, M., Lakomý, R., Vyzula, R., Kiss, I., Dušek, L., Büchler, T.: Clinical and laboratory prognostic factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib and sorafenib after progression on cytokines. Urologic Oncology: Seminars And Original Investigations 2014; 32(4): 488-495.

2012

Poprach, A., Bortlíček, Z., Büchler, T., Melichar, B., Lakomý, R., Vyzula, R., Brabec, P., Svoboda, M., Dušek, L., Gregor, J.: Patients with advanced and metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy in the Czech Republic: twenty cancer centres, six agents, one database. Medical Oncology 2012; 29(5): 3314-3320.

2011

Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J., Adamová, Z., Bačovský, J., Bajčiová, V., Bednařík, O., Blatný, J., Büchler, T., Crha, I., Čermák, A., Doleželová, H., Dušek, L., Dvořák, K., Fabian, P., Fait, V., Fassmann, A., Fiala, J., Fiala, L., Fínek, J., Foretová,: Obecná onkologie. Praha: Galén, 2011. 2011 ISBN 978-80-7262-715-8

2009

Svoboda, M, Grell, P., Šimíčková, M., Fabian, P., Petráková, K., Palácová, M., Macková, D., Trojanec, R., Hajdúch, M., Pavlík, T., Vyzula, R., Nenutil, R.: Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů. Klinická onkologie 2009; 21(6): 348-358.

2005

Kubošová, K., Hájek, O., Chytrý, M., Svoboda, M.: Predictive modelling of potential distribution of plant associations in the Czech Republic. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005. 2005


Back to list