about usPersonnel

Personnel Ivana Svobodová, MSc

analyst

Contacts:

e-mail:
phone:+420 775 892 512
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=357924

Publications:


2018

Mužík, J., Májek, O., Svobodová, I., Šlampa, P., Dušek, L.: Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru. In Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa (eds). Gliomy. 2. vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018: 14-23. 2018 978-80-7345-561-3

Volný, O., Justanová, M., Cimflová, P., Kasickova, L., Svobodová, I., Mužík, J., Bareš, M.: 24-hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in post-stroke spasticity development in patients with a first documented anterior circulation ischemic stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2018; 27(1): 240-245.

2017

Malúšková, D., Svobodová, I., Kučerová, M., Brožová, L., Mužík, J., Jarkovský, J., Hájek, R., Maisnar, V., Dušek, L.: Epidemiology of multiple myeloma in the Czech Republic. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S35-2S42.

2016

Bartáková, V., Kuricová, K., Pácal, L., Nová, Z., Dvořáková, V., Švrčková, M., Malúšková, D., Svobodová, I., Řehořová, J., Svojanovský, J., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Kaňková, K.: Hyperuricemia contributes to the faster progression of diabetic kidney disease in type 2 diabetes mellitus. Journal of Diabetes and its Complications 2016; 30(7): 1300-1307.


Back to list