about usPersonnel

Personnel Renata Chloupková, MSc

analyst

Contacts:

e-mail:
phone:+420 775 892 512
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=357429

Publications:


2018

Bielčiková, Z., Petruželka, L., Chloupková, R.: Trastuzumab v neoadjuvantní léčbě HER2+ karcinomu prsu – 5leté zkušenosti z onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Klinická onkologie 2018; 31(3): 191-199.

Fiala, O., Veskrnova, V., Chloupková, R., Poprach, A., Kiss, I., Kopeckova, K., Dušek, L., Slavicek, L., Kohoutek, M., Finek, J., Svoboda, M., Petruzelka, L., Boublikova, L., Dvorak, J., Melichar, B., Buchler, T.: Impact of delayed addition of anti-EGFR monoclonal antibodies on the outcome of first-line therapy in metastatic colorectal cancer patients: A retrospective registry-based analysis. Targeted Oncology 2018; 13(6): 735-743.

Pešek, M., Skřičková, J., Kolek, V., Šatánková, M., Koubková, L., Roubec, J., Chloupková, R., Černovská, M., Benejová, A., Kultan, J., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Konečný, M., Čoupková, H., Svatoň, M.: Výsledky léčby krizotinibem v léčbě nemalobuněčného ALK pozitivního karcinomu plic v České republice. Klinická onkologie 2018; 31(3): 207-212.

Poprach, A., Fiala, O., Chloupková, R., Melichar, B., Lakomý, R., Petráková, K., Zemanova, M., Kopeckova, K., Slabý, O., Studentova, H., Kopecky, J., Kiss, I., Finek, J., Dušek, L., Buchler, T.: Pazopanib for metastatic renal cell carcinoma: A registry-based analysis of 426 patients. Anticancer Research 2018; 38(1): 449-456.

Svatoň, M., Zemanová, M., Skřičková, J., Jakubíková, L., Kolek, V., Kultan, J., Koubková, L., Bejčková, A., Salajka, F., Hrnčiarik, M., Melichar, B., Vrána, D., Konečný, M., Chloupková, R., Pešek, M.: Chronic inflammation as a potential predictive factor of nivolumab therapy in non-small cell lung cancer. Anticancer Research 2018; 38(12): 6771-6782.

2017

Büchler, T., Poprach, A., Bortlíček, Z., Lakomý, R., Chloupková, R., Vyzula, R., Zemanová, M., Kopečková, K., Svoboda, M., Slabý, O., Kiss, I., Studentová, H., Hornová, J., Fiala, O., Kopecký, J., Fínek, J., Dušek, L., Melichar, B.: Outcomes of patients with long-term treatment response to vascular endothelial growth factor-targeted therapy for metastatic renal cell cancer. Clinical Genitourinary Cancer 2017; 15(6): e1047-e1053.

Fiala, O., Hošek, P., Pešek, M., Fínek, J., Racek, J., Büchler, T., Poprach, A., Hejduk, K., Chloupková, R., Sorejs, O., Ecksteinová, M., Vítovec, M., Čížková, K., Kučera, R., Topolčan, O.: Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed. Neoplasma 2017; 64(4): 605-610.

Fiala, O., Pešek, M., Skřičková, J., Kolek, V., Salajka, F., Tomíšková, M., Šatánková, M., Kultan, J., Kulíšková, J., Svatoň, M., Hrnčiarik, M., Hejduk, K., Chloupková, R., Topolčan, O., Hornychovč, H., Novč, M., Ryška, A., Fínek, J.: Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy. Tumor Biology 2017; 39(2): 1010428317691186.

Kopečková, K., Büchler, T., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Chloupková, R., Melichar, B., Pokorná, P., Tomášek, J., Linke, Z., Petruželka, L., Kiss, I., Prausová, J.: Regorafenib in the real-life clinical practice: Data from the Czech registry. Targeted Oncology 2017; 12(1): 89-95.

Lakomý, R., Poprach, A., Bortlíček, Z., Melichar, B., Chloupková, R., Vyzula, R., Zemanová, M., Kopečková, K., Svoboda, M., Slabý, O., Kiss, I., Študentová, H., Juráček, J., Fiala, O., Kopecký, J., Fínek, J., Dušek, L., Hejduk, K., Büchler, T.: Utilization and efficacy of second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma: data from a national registry. BMC Cancer 2017; 17: 880.

Skřičková, J., Chloupková, R., Konečný, M., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Hrnčiarik, M., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, Y., Havel, L., Zemanová, M., Sixtová, d., Roubec, J., Čoupková, L., Černovská, M., Opálka, P., Krejčí, J.: Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v první linii v registru TULUNG v České republice (stav k 15. 3. 2017). Farmakoterapie 2017; 13(Suppl. 5): 8-12.

2016

Fiala, O., Pešek, M., Fínek, J., Topolčan, O., Racek, J., Svatoň, M., Kučera, R., Minárik, M., Benesova, L., Bortlíček, Z., Chloupková, R., Poprach, A., Buchler, T.: Change in Serum Lactate Dehydrogenase Is Associated with Outcome of Patients with Advanced-stage NSCLC Treated with Erlotinib. Anticancer Research 2016; 36(5): 2459-2465.


Back to list