about usPersonnel

Personnel Matyáš Kuhn, MSc

analyst

Contacts:

e-mail:
phone:+420 549 49 8006
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=269560

Publications:


2016

Skřičková, J., Fröhlich, K., Kuhn, M., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Kolek, V., Grygárková, Y., Koubková, L., Černovská, M., Tomíšková, M., Roubec, J., Havel, L., Salajka, F., Zemanová, M., Čoupková, H., Sixtová, D., Šatánková, M., Marel, M.: Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie 2016; 10(1): 31-36.

2015

Košťálová, M., Poláková, B., Ulreichová, M., Šmíd, P., Janoušová, E., Kuhn, M., Klenková, J., Bednařík, J.: Dotazník funkcionální komunikace (DFK) – validace originálního českého testu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(2): 188-195.


Back to list