about usPersonnel

Personnel Simona Littnerová, MSc

analyst

Contacts:

e-mail:
phone:
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=175443

Publications:


2018

Ganovská, E., Jarkovský, J., Kala, P., Poloczek, M.a, Toman, O., Pávková Goldbergová, M., Kluz, K., Kubková, L., Tesák, M., Elbl, L., Cermáková, Z., Dastych, M., Jeřábek, P., Boček, O., Littnerová, S., Benešová, K., Špinar, J., Parenica, J.: Zvýšená hladina NP u stabilních pacientů 3 m?síce po STEMI je jednoduchý nástroj k predikci dlouhodobé nepříznivé prognózy. Kardiologická revue - Interní medicína 2018; 20(1): 71-76.

Gayat, E., Arrigo, M., Littnerová, S., Sato, N., Pařenica, J., Ishihara, S., Špinar, J., Muller, Ch., Harjola, V., Lassus, J., Miro, O., Maggioni, A.P., AlHabib, K.F., Choi, D., Park, J.J., Zhang, Y., Zhang, J., Januzzi, J.L., Kajimoto, K., Cohen-Solal, A: Heart failure oral therapies at discharge are associated with better outcome in acute heart failure: a propensity-score matched study. European Journal of Heart Failure 2018; 20(2): 345-354.

Pavlušová, M., Miklík, R., Spacek, R., Benešová, K., Zeman, K., Cohen-Solal, A., Mebazaa, A., Littnerová, S., Felšőci, M., Pohludkova, L., Dušek, L., Špinarová, L., Vítovec, J., Špinar, J., Jarkovský, J., Pařenica, J.: Increased dose of diuretics correlates with severity of heart failure and renal dysfunction and does not lead to reduction of mortality and rehospitalizations due to acute decompensation of heart failure; data from AHEAD registry. Cor et Vasa 2018; 60(3): E215-E223.

Vindis, D., Hutyra, M., Sanak, D., Kral, M., Cechakova, E., Littnerová, S., Adam, T., Precek, J., Hudec, S., Jecmenova, M., Taborsky, M.: Patent foramen ovale and the risk of cerebral infarcts in acute pulmonary embolism – a prospective observational study. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2018; 27(2): 357-364.

Vindiš, D., Hutyra, M., Šaňák, D., Král, M., Čecháková, E., Zapletalová, J., Littnerová, S., Adam, T., Přeček, J., Táborský, M.: Role of echocardiography and cardiac biomarkers in prediction of in-hospital mortality and long-term risk of brain infarction in pulmonary embolism patients. Cor et Vasa 2018; 60(2): E105-E113.

2017

Pávková Goldbergová, M., Jarkovský, J., Lipková, J., Littnerová, S., Poloczek, M., Špinar, J., Kubková, L., Kluz, K., Kala, P., Maňoušek, J., Vašků, A., Pařenica, J.: Relationship of long-term prognosis to MMP and TIMP polymorphisms in patients after ST elevation myocardial infarction. Journal of Applied Genetics 2017; 58(3): 331-341.

Špinar, J., Jarkovský, J., Špinarová, L., Vítovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Miklík, R., Zeman, K., Belohlavek, J., Malek, F., Cihalik, C., Špác, J., Felšőci, M., Ostadal, P., Dušek, L., Kettner, J., Vaclavik, J., Littnerová, S., Monhart, Z., Malek,: Worse prognosis of real-world patients with acute heart failure from the Czech AHEAD registry in comparison to patients from the RELAX-AHF trial. ESC Heart Failure 2017; 4(1): 8-15.

2016

Ganovská, E., Arrigo, M., Helánová, K., Littnerová, S., Sadoune, M., Kubena, P., Pavlušová, M., Jarkovský, J., Gottwaldová, J., Kala, P., Dastych, M., Ishihara, S., Van Aelst, L.N., Cohen-Solal, A., Gayat, E., Špinar, J., Pařenica, J., Mebazaa, A.: Natriuretic peptides in addition to Zwolle score to enhance safe and early discharge after acute myocardial infarction: A prospective observational cohort study. International Journal of Cardiology 2016; 215: 527-531.

Hnatek, T., Taborsky, M., Maly, M., Kamenik, L., Littnerová, S., Sedlon, P., Luxova, J., Fiserova, M., Pospisilova, L., Hamouzova, S., Danek, J., Zavoral, M.: Factors underlying elevated troponin I levels following pacemaker primo-implantation. Biomedical Papers 2016; 160(2): 248-256.

Kubena, P., Arrigo, M., Pařenica, J., Gayat, E., Sadoune, M., Ganovská, E., Pavlušová, M., Littnerová, S., Špinar, J., Mebazaa, A.: Plasma Levels of Soluble CD146 Reflect the Severity of Pulmonary Congestion Better Than Brain Natriuretic Peptide in Acute Coronary Syndrome. Annals of Laboratory Medicine 2016; 36(4): 300-305.

Pařenica, J., Kala, P., Pávková Goldbergová, M., Tomandl, J., Špinar, J., Littnerová, S., Jarkovský, J., Mebazaa, A., Tomandlová, M., Dastych, M., Gottwaldová, J., Gayat, E.: Natriuretic peptides, nitrite/nitrate and superoxide dismutase have additional value on top of the GRACE score in prediction of one-year mortality and rehospitalisation for heart failure in STEMI patients - Multiple biomarkers prospective cohort study. International Journal of Cardiology 2016; 211, MAY 15 2016): 96-104.

Špinar, J., Jarkovský, J., Špinarová, L., Mebazaa, A., Gayat, E., Vítovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Miklik, R., Zeman, K., Belohlavek, J., Malek, F., Felšőci, M., Kettner, J., Ostadal, P., Cihalik, C., Vaclavik, J., Taborsky, M., Dušek, L., Littnero: AHEAD score - Long-term risk classification in acute heart failure. International Journal of Cardiology 2016; 202: 21-26.

Štourač, P., Kosinová, M., Harazim, H., Huser, M., Janků, P., Littnerová, S., Jarkovský, J.: The analgesic efficacy of remifentanil for labour. Systematic review of the recent literature. Biomedical Papers 2016; 160(1): 30-38.

2015

Ganovská, E., Littnerová, S., Špinar, J., Pařenica, J.: Skórovací systémy u pacientů s akutním koronárním syndromem. Kardiologická revue - Interní medicína 2015; 17(2): 117-120.

Helánová, K., Littnerová, S., Kubena, P., Ganovská, E., Pavlušová, M., Kubková, L., Jarkovský, J., Pávková Goldbergová, M., Lipková, J., Gottwaldová, J., Kala, P., Toman, O., Dastych, M., Špinar, J., Pařenica, J.: Prognostic impact of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and B-type natriuretic in patients with ST-elevation myocardial infarction treated by primary PCI: a prospective observational cohort study. BMJ Open 2015; 5(10): e006872.

Hnátek, T., Táborský, M., Malý, M., Kameník, L., Littnerová, S., Sedloň, P., Luxová, J., Fišerová, M., Hamouzová, Š., Zavoral, M.: Troponiny a minimální myokardiální poškození po primoimplantaci kardiostimulátoru – pilotní studie. Intervenční a akutní kardiologie 2015; 14(1): 14-17.

Kluz, K., Pařenica, J., Kubková, L., Littnerová, S., Tomandl, J., Poloczek, M., Toman, O., Tesák, M., Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Maňoušek, J., Pávková Goldbergová, M., Špinar, J., Jarkovský, J.: Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers-Olomouc 2015; 159(2): 251-258.

Littnerová, S., Kala, P., Jarkovský, J., Kubková, L., Kluz, K., Kubena, P., Tesák, M., Toman, O., Poloczek, M., Špinar, J., Dušek, L., Pařenica, J.: GRACE score among six risk scoring systems (CADILLAC, PAMI, TIMI, Dynamic TIMI, Zwolle) demonstrated the best predictive value for prediction of long-term mortality in patients with ST-elevation myocardial infarction. PLoS One 2015; 10(4): e0123215.

Littnerová, S., Pařenica, J., Špinar, J., Vítovec, J., Linhart, A., Widimský, P., Jarkovský, J., Miklík, R., Špinarová, L., Zeman, K., Bělohlávek, J., Málek, F., Felšőci, M., Kettner, J., Ošťádal, P., Číhalík, Č., Špác, J., Al-Hiti, H., Fedorco, M., Fojt,: Positive influence of being overweight/obese on long term survival in patients hospitalised due to acute heart failure. PLoS One 2015; 10(2): e0117142.

Tomandlová, M., Jarkovský, J., Tomandl, J., Kubková, L., Kala, P., Littnerová, S., Gottwaldová, J., Kubena, P., Ganovská, E., Poloczek, M., Špinar, J., Mueller, Ch., Mebazaa, A., Pávková Goldbergová, M., Pařenica, J.: Prognostic value of pentraxin-3 level in patients with STEMI and its relationship with heart failure and markers of oxidative stress. Disease Markers 2015; 2015: 159051.

Vyskočilová, K., Špinarová, L., Špinar, J., Mikušová, T., Vítovec, J., Málek, J., Málek, F., Linhart, A., Fedorco, M., Widimský, P., Číhalík, Č., Pařenica, J., Littnerová, S., Jarkovský, J.: Prevalence and clinical significance of liver function abnormalities in patients with acute heart failure. Biomedical Papers-Olomouc 2015; 159(3): 429-436.

2014

Micenková, L., Štaudová, B., Bosák, J., Mikalová, L., Littnerová, S., Vrba, M., Ševčíková, A., Woznicová, V., Šmajs, D.: Bacteriocin-encoding genes and ExPEC virulence determinants are associated in human fecal Escherichia coli strains. BMC Microbiology 2014; 14: 109.

Pařenica, J., Maláska, J., Jarkovský, J., Helánová, K., Jabandžiev, P., Michálek, J., Veselková, Z., Littnerová, S., Kubková, L., Gál, R., Ševčík, P., Pávková Goldbergová, M., Litzman, J., Čermáková, Z., Špinar, J.: Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství 2014; 60(2): 114-122.

Svoboda, J., Felšőci, M., Littnerová, S., Pařenica, J., Pavlušová, M., Jarkovský, J., Špinar, J.: Acute heart failure in pre-hospital care. Results from CARE PRE-H registry. Experimental and Clinical Cardiology 2014; 20(8): 3604-3620.

Svoboda, J., Felšőci, M., Littnerová, S., Pařenica, J., Pavlušová, M., Jarkovský, J., Špinar, J.: Profil nemocných s akutním srdečním selháním léčených v přednemocníční péči. Kardiologická revue - Interní medicína 2014; 16(5): 386-390.

Štourač, P., Kuchařová, E., Křikava, I., Malý, R., Kosinová, M., Harazim, H., Smékalová, O., Bártíková, I., Štoudek, R., Janků, P., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Schwarz, D., Zelinková, H., Littnerová, S., Jarkovský, J., Gál, R., Ševčík: Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie 2014; 79(5): 363-370.

Vyskočilová, K., Špinarová, L., Špinar, J., Vítovec, J., Littnerová, S., Mikušová, T., Pařenica, J., Jarkovský, J.: Prognostický význam elevace funkčních jaterních testů u akutních koronárních syndromů s manifestním srdečním selháním. Kardiologická revue - Interní medicína 2014; 16(1): 25-30.

Widimský, P., Hricák, V., Jarkovský, J., Zbožínková, Z., Littnerová, S., Klimeš, D., Hýblová, L., Fraňová, B.: Antiplatelet therapy in patients after an acute coronary syndrome: comparison of the Czech and Slovak Republics results of the ATHRO registry. Cor et Vasa 2014; 56(4): e320-e324.

2013

Kala, P., Třetina, M., Poloczek, M., Ondrášek, J., Malík, P., Pokorný, P., Pařenica, J., Špinar, J., Jarkovský, J., Littnerová, S., Němec, P.: Quality of life after transcatheter aortic valve implantation and surgical replacement in high-risk elderly patients. Biomedical Papers 2013; 157(1): 75-80.

Kameník, L., Sedloň, P., Hnátek, T., Krčová, E., Jarkovský, J., Littnerová, S., Táborský, M.: Optimizing the pacing site in the ventricular septum by fluoroscopy and morphology of the paced QRS complex. Biomedical Papers 2013; 157(1): 56-63.

Littnerová, S., Jarkovský, J., Pařenica, J., Pavlík, T., Špinar, J., Dušek, L.: Proč používat propensity skóre v observačních studiích?. Cor et Vasa 2013; 55(4): 483-490.

Říhová, B., Pařenica, J., Jarkovský, J., Miklík, R., Šulcová, A., Littnerová, S., Felšőci, M., Kala, P., Špinar, J.: Cardiology department hospitalization costs in patients with acute heart failure vary according to the etiology of the acute heart failure: Data from the AHEAD Core registry 2005–2009. Cor et Vasa 2013; 55(1): 15-23.

Táborský, M., Říhová, D., Mráz, T., Mandysová, E., Vlašínová, J., Kameník, L., Novák, M., Neužil, P., Jarkovský, J., Littnerová, S.: TUGENDHAT: a pilot randomized study on effects of biventricular pacing in patients with bradycardia pacing indication and normal systolic function on heart failure, atrial fibrillation and quality of life (results of 12 month follow-up). Bratislava Medical Journal 2013; 114(6): 323-329.

2012

Helánová, K., Pařenica, J., Jarkovský, J., Dostalová Kopečná, L., Littnerová, S., Klabenešová, I., Čermáková, Z., Lokaj, P., Kala, P., Poloczek, M., Toman, O., Gimunová, O., Maláska, J., Špinar, J.: Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství 2012; 58(4): 266-272.

Jarkovský, J., Pařenica, J., Miklík, R., Pávková Goldbergová, M., Kala, P., Malásková, L., Čermáková, Z., Poloczek, M., Vytiska, M., Kubková, L., Helánová, K., Pařenicová, I., Littnerová, S., Dostálová, L., Kubena, P., Vašků, A., Špinar, J.: Determinants of invasively measured aortic pulse pressure and its relationship with B-type natriuretic peptides in stable patients with preserved left ventricular systolic function.. European Journal of Cardiovascular Medicine 2012; 2(1): 32-40.

Lokaj, P., Pařenica, J., Pávková Goldbergová, M., Helánová, K., Miklík, R., Kubena, P., Pařenicová, M., Jarkovský, J., Littnerová, S., Vašků, A., Špinar, J.: Pulse pressure in clinical practice. European Journal of Cardiovascular Medicine 2012; 2(1): 66-68.

Pařenica, J., Maláska, J., Jarkovský, J., Lipková, J., Dastych, M., Helánová, K., Litzman, J., Tomandl, J., Littnerová, S., Ševčíková, J., Gál, R., Ševčík, P., Špinar, J., Pávková Goldbergová, M.: Soluble ST2 levels in patients with cardiogenic and septic shock are not predictors of mortality. Experimental & Clinical Cardiology 2012; 17(4): 205-209.

Pařenica, J., Němec, P., Tomandl, J., Ondrášek, J., Pávková Goldbergová, M., Třetina, M., Jarkovský, J., Littnerová, S., Poloczek, M., Pokorný, P., Špinar, J., Čermáková, Z., Miklík, R., Malík, P., Peš, O., Lipková, J., Tomandlová, M., Kala, P.: Prognostic utility of biomarkers in predicting of one- year outcomes in patients with aortic stenosis treated with transcatheter or surgical aortic valve implantation. PLOS ONE 2012; 7(12): e48851.

Pávková Goldbergová, M., Pařenica, J., Jarkovský, J., Kala, P., Poloczek, M., Maňoušek, J., Kluz, K., Kubková, L., Littnerová, S., Tesák, M., Toman, O., Pávek, N., Čermáková, Z., Tomandl, J., Vašků, A., Špinar, J.: The association between levels of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 with acute heart failure and left ventricular dysfunction in patients with ST elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention. Genetic Testing and Molecular Biomarkers 2012; 16(10): 1172-1178.

Špinarová, L., Špinar, J., Vítovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Fedorco, M., Malek, F., Cihalik, Č., Miklík, R., Dušek, L., Židová, K., Jarkovský, J., Littnerová, S., Pařenica, J.: Gender differences in total cholesterol levels in patients with acute heart failure and its importance for short and long time prognosis. Biomedical Papers 2012; 156(1): 21-28.

Zeman, K., Pohludková, L., Nováková, L., Dušek, L., Littnerová, S., Miklík, R., Pařenica, J., Špinar, J., Jarkovský, J.: Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Praktický lékař 2012; 92(8): 465-469.

Zeman, K., Pohludková, L., Špinar, J., Jarkovský, J., Littnerová, S., Dušek, L., Miklík, R., Felšőci, M., Pařenica, J.: Krátkodobá prognóza a léčba pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání v regionální nemocnici bez kardiocentra. Vnitřní lékařství 2012; 58(4): 273-279.

2011

Littnerová, S., Jarkovský, J.: Temporal changes in biological communities affecting models for evaluating of ecological status. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 519-527. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.


Back to list