about usPersonnel

Personnel Martin Komenda, PhD

assistant professor, head of Department of webstudio

Contacts:

e-mail:
phone:+420 549 49 4469
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=98951

Publications:


2018

Karolyi, M., Ščavnický, J., Komenda, M.: First step towards enhancement of searching within medical curriculum in Czech language using morphological analysis. In Zvacek S.,Uhomoibhi J.,McLaren B.M.,Reilly R.. CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. 2018 978-989-758-291-2

Komenda, M., Ščavnický, J., Růžičková, P., Karolyi, M., Štourač, P., Schwarz, D.: Similarity detection between virtual patients and medical curriculum using R. In John Mantas, Zdenko Sonicki, Mihaela Crişan-Vida, Kristina Fišter, Maria Hägglund, Aikaterini Kolokathi, Mira Hercigonja-Szekeres. Studies in Health Technology and Informatics 255. 2018 978-1-61499-920-1

Ščavnický, J., Karolyi, M., Růžičková, P., Pokorná, A., Harazim, H., Štourač, P., Komenda, M.: Pitfalls in users' evaluation of algorithms for text-based similarity detection in medical education. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). 2018 978-83-949419-5-6

2017

Brožová, L., Schwarz, D., Šnábl, I., Kalina, J., Pavlíčková, B., Komenda, M., Jarkovský, J., Němec, P., Hořínek, D., Štefániková, Z., Pour, L., Hájek, R., Maisnar, V.: Czech Registry of Monoclonal Gammopathies – technical solution, data collection and visualisation. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S43-2S50.

Komenda, M., Karolyi, M., Pokorná, A., Vaitsis, C.: Medical and healthcare curriculum exploratory analysis. In Randell, R., Cornet, R., McCowan, C., Peek, N., Scott, P.J. (eds.) Studies in Health Technology and Informatics, vol. 235. Amsterdam: IOS Press, 2017: 231-235. IOS Press 2017 978-1-61499-752-8

Komenda, M., Karolyi, M., Vaitsis, C., Spachos, D., Woodham, L.: A pilot medical curriculum analysis and visualization according to medbiquitous standards. In Bamidis, P. D., Konstantinidis, S. Th.,Rodrigues, P. P. (eds.) 30th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, CBMS 2017. Thessaloniki, Greece, 22–24 June 2017. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017 2017 978-1-5386-1710-6

Komenda, M., Karolyi, M., Vyškovský, R., Ježová, K., Ščavnický, J.: Towards a keyword extraction in medical and healthcare education. In Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M. (eds.) 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017: 173-176. 2017 978-8-3946-2537-5

Vaitsis, C., Spachos, D., Karolyi, M., Woodham, L., Zary, N., Bamidis, P., Komenda, M.: Standardization in medical education: review, collection and selection of standards to address technical and educational aspects in outcome-based medical education. MEFANET Journal 2017; 5(1): 28-39.

2016

Komenda, M., Karolyi, M.: A Survey on Data-driven Decision Support Systems Using Effective Narrative Pattern. In: Sabine Sauvage, José-Miguel Sánchez-Pérez, Andrea Rizzoli. Proceedings of 8th International Congress on Environmental Modelling and Software. 2016 978-88-903574-5-9

Komenda, M., Karolyi, M., Pokorná, A., Víta, M., Kríž, V.: Automatic Keyword Extraction from Medical and Healthcare Curriculum. In: Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, MarcIn: Paprzycki. Annals of Computer Science and In:formation Systems, Volume 8 : ProceedIn:gs of the 2016 Federated Conference on Computer Science and In:formation Systems. 2016 978-83-60810-90-3

Komenda, M., Matějovská Kubešová, H., Kellner, P., Švancara, J., Slaná Reissmannová, J.: Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal 2016; 4(1): 10-18.

Matějovská Kubešová, H., Kellner, P., Komenda, M., Švancara, J., Slaná Reissmannová, J.: Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2016; 25(2): 65-76.

2015

Komenda, M., Schwarz, D., Švancara, J., Vaitsis, Ch., Zary, N., Dušek, L.: Practical use of medical terminology in curriculum mapping. Computers in Biology and Medicine 2015; 63(1): 74-82.

Komenda, M., Schwarz, D., Vaitsis, C., Zary, N., Štěrba, J., Dušek, L.: OPTIMED platform: curriculum harmonisation system for medical and healthcare education. Studies in Health Technology and Informatics 2015; 210: 511-515. 2015

Komenda, M., Víta, M., Vaitsis, Ch., Schwarz, D., Pokorná, A., Zary, N., Dušek, L.: Curriculum mapping with academic analytics in medical and healthcare education. PLoS One 2015; 10(12): e0143748.

Víta, M., Komenda, M., Pokorná, A.: Exploring medical curricula using social network analysis methods. In: Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M. Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems 2015; 5: 297-302. 2015 978-83-60810-66-8

2014

Komenda, M., Schwarz, D., Hřebíček, J., Holčík, J., Dušek, L.: A framework for curriculum management - the use of outcome-based approach in practice. In: Zvacek, S., Restivo, M. T., Onohuome Uhomoibhi, J., Helfert, M. (eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Computer Supported Education 2014: 473-478 2014 978-989-758-020-8

Schwarz, D., Dušek, L., Bareš, M., Bienertová Vašků, J., Feberová, J., Kofránek, J., Komenda, M., Ludíková, B., Mayer, J., Majerník, J., Polčák, R., Potomková, J., Procházka, M., Raudaschl, A., Štourač, P., Štěrba, J., Štípek, S., Štuka, Č., Tachecí, I.,: Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno: Facta Medica, 2014. 2014 978-80-904731-9-5

2013

Dušek, L., Blaha, M., Komenda, M., Klika, P., Mužík, J., Schwarz, D.: I-COPedu - Informační centrum onkologických pracovišť. Masarykova univerzita, 2013 2013

Komenda, M., Schwarz, D.: Visual analytics in environmental research: a survey on challenges, methods and available tools. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 618-629. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Schwarz, D., Štourač, P., Komenda, M., Harazim, H., Kosinová, M., Gregor, J., Hůlek, R., Smékalová, O., Křikava, I., Štoudek, R., Dušek, L.: Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of Medical Internet Research 2013; 15(7): 298-311.

Štuka, Č., Martinková, P., Vejražka, M., Trnka, J., Komenda, M.: Testování při výuce medicíny. Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách. Praha: Karolinum, 2013. 2013 ISBN 978-80-246-2369-6

2012

Komenda, M., Schwarz, D., Feberová, J., Štípek, S., Mihál, V., Dušek, L.: Medical faculties educational network: Multidimensional quality assessment. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2012; 108(3): 900-909.

Majerník, J., Schwarz, D., Komenda, M., Dušek, L.: A unified educational platform of multimedia support in education at medical faculties of MEFANET Project. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 55(): 476-484.

Schwarz, D., Komenda, M., Dušek, L., Vejražka, M., Feberová, J.: Strengthening the cooperation in education among medical faculties: the MEFANET project experience and its extensions. In: MEFANET 2012, 2012: 23-30. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

Šnajdrová, L., Gregor, J., Komenda, M., Schwarz, D., Dušek, L.: Five years of MEFANET: progress and developments. In: MEFANET 2012, 2012: 41456. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

2011

Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J., Adamová, Z., Bačovský, J., Bajčiová, V., Bednařík, O., Blatný, J., Büchler, T., Crha, I., Čermák, A., Doleželová, H., Dušek, L., Dvořák, K., Fabian, P., Fait, V., Fassmann, A., Fiala, J., Fiala, L., Fínek, J., Foretová,: Obecná onkologie. Praha: Galén, 2011. 2011 ISBN 978-80-7262-715-8

Komenda, M., Gregor, J., Schwarz, D.: MEFANET 2010: Virtual or real medicine? E-learning in morphological fields of medicine. In: MEFANET 2011, 2011: 42650. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.

Pokorná, A., Komenda, M.: Computer-based knowledge evaluation in health workers education. In: MEFANET 2011, 2011: 101-105. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.

Schwarz, D., Komenda, M., Majerník, J., Mihál, V., Štípek, S., Dušek, L.: MEFANET after four years of progressing: standardization of educational web platform among medical faculties. In: MEFANET 2011, 2011: 119-124. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.

2010

Adam, Z., Komenda, M., Doubek, M., Krejčí, M., Tomíška, M., Schwarz, D., Vorlíček, J.: Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy. Vnitřní lékařství 2010; 56(6): 624-628.

Komenda, M., Schwarz, D., Šnábl, I., Dušek, L., Štípek, S., Mihál, V.: The common portal platform in the MEFANET. In: AMEE 2010, 2010. 2010

Schwarz, D., Komenda, M., Štípek, S., Mihál, V., Dušek, L.: MEFANET report 03: Edukační sborník z 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 2010 ISBN 978-80-210-5302

Schwarz, D., Šnábl, I., Komenda, M., Dušek, L.: Jednotná portálová platforma pro sdílení a nabídku elektronického vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET. Verze 1.7 [2010]. Masarykova univerzita, 2010 2010


Back to list