about usPersonnel

Personnel Jan Švancara, MSc

analyst

Contacts:

e-mail:
phone:+420 775 892 507
Personal page:http://is.muni.cz/lide/?uco=75346

Publications:


2018

Doubková, M., Švancara, J., Svoboda, M., Šterclová, M., Bartoš, V., Plačková, M., Lacina, L., Žurková, M., Binková, I., Bittenglová, R., Lošťáková, V., Merta, Z., Šišková, L., Tyl, R., Lisá, P., Šuldová, H., Petřík, F., Pšikalová, J., Řihák, V., Snížek, T: EMPIRE registry, Czech part: Impact of demographics, pulmonary function and HRCT on survival and clinical course in idiopathic pulmonary fibrosis. European Respiratory Journal 2018; 12(4): 1526-1535.

Gimunová, M., Zvonař, M., Švancara, J., Kukla, L.: The impact of physical activity during pregnancy on weight gain and delivery outcomes. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte 2018; 7(2): 45-52.

Krtička, M., Ira, D., Flek, M., Švancara, J., Pikula, R.: A comparative study of conservative functional treatment versus acute ligamentous repair in simple dislocation of the elbow in adults. Indian Journal of Orthopaedics 2018; 52(6): 584-589.

Máchal, J., Zlámal, F., Kukla, L., Švancara, J., Pikhart, H., Bienertová Vašků, J.: Sleeping habits of adolescents in relation to their physical activity and exercise output: results from the ELSPAC study. Journal of Epidemiology and Community Health 2018; 72(12): 1141-1146.

Piler, P., Švancara, J., Kukla, L., Pikhart, H.: Role of combined prenatal and postnatal paracetamol exposure on asthma development: the Czech ELSPAC study. Journal of Epidemiology and Community Health 2018; 72(4): 349-355.

Šmídová, S., Švancara, J., Andrýsková, L., Šimůnek, J.: Adolescent body image: results of Czech ELSPAC study. Central European Journal of Public Health 2018; 26(1): 60-64.

2017

Bienertová Vašků, J., Zlámal, F., Pruša, T., Novák, J., Mikeš, O., Čupr, P., Pohořalá, A., Švancara, J., Andrýsková, L., Pikhart, H.: Parental heights and maternal education as predictors of length/height of children at birth, age 3 and 19 years, independently on diet: the ELSPAC study. European Journal of Clinical Nutrition 2017; 71(10): 1193-1199.

Fiala, A., Švancara, J., Klánová, J., Kašpárek, T.: Sociodemographic and delivery risk factors for developing postpartum depression in a sample of 3233 mothers from the Czech ELSPAC study. BMC Psychiatry 2017; 17(1): 104.

Koblížek, V., Milenkovic, B., Barczyk, A., Tkacova, R., Somfay, A., Zykov, K., Tudoric, N., Kostov, K., Zbožínková, Z., Švancara, J., Sorli, J., Krams, A., Miravitlles, M., Valipour, A.: Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE Study. European Respiratory Journal 2017; 49(5): 1601446.

Lewis, K., Ruiz, M., Goldblatt, P., Morrison, J., Porta, D., Forastiere, F., Hryhorczuk, D., Zvinchuk, O., Saurel-Cubizolles, M., Lioret, S., Annesi-Maesano, I., Vrijheid, M., Torrent, M., Iniguez, C., Larranaga, I., Harskamp-van Ginkel, M., Vrijkotte, T.: Mother's education and offspring asthma risk in 10 European cohort studies. European Journal of Epidemiology 2017; 32(9): 797-805.

2016

Komenda, M., Matějovská Kubešová, H., Kellner, P., Švancara, J., Slaná Reissmannová, J.: Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal 2016; 4(1): 10-18.

Krtička, M., Ira, D., Bilik, A., Rotschein, P., Švancara, J.: Fasciotomy closure using negative pressure wound therapy in lower leg compartment syndrome. Bratislava Medical Journal 2016; 117(12): 710-714.

Krtička, M., Ira, D., Nekuda, V., Švancara, J., Mašek, M.: Primární aplikace podtlakové terapie u otevřených zlomenin III. stupně a její vliv na vznik infekčních komplikací. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca 2016; 83(2): 117-122.

Matějovská Kubešová, H., Kellner, P., Komenda, M., Švancara, J., Slaná Reissmannová, J.: Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2016; 25(2): 65-76.

Pokorná, A., Mužík, J., Švancara, J., Gregor, J.: Perceived effectiveness and attitudes of health professionals towards the Czech Incident Reporting System. Ošetrovateľstvo 2016; 6(2): 44-51.

Štěpaníková, I., Kukla, L., Švancara, J.: Predictive value of self-rated health in pregnancy for childbirth complications, adverse birth outcomes, and maternal health. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2016; 135(1): 56-60.

2015

Češková, E., Přikryl, R., Libiger, J., Švancara, J., Jarkovský, J.: Gender differences in the treatment of first-episode schizophrenia: Results from the European First Episode Schizophrenia Trial. Schizophrenia Research 2015; 169(1-3): 303-307.

Fiala, J., Bienertová Vašků, J., Derflerová Brázdová, Z., Švancara, J., Kukla, L.: Gender differences in the projection of food preferences into food consumption in Czech adolescents. Journal of Food and Nutrition Research 2015; 54(3): 195-204.

Kamaradova, D., Prasko, J., Latalova, K., Panackova, L., Svancara, J., Grambal, A., Sigmundova, Z., Ociskova, M., Bares, V., Cakirpaloglu, S., Jelenova, D., Kasalova, P., Kovacsova, A., Vrbova, K.: Psychometric properties of the Czech version of the Beck Anxiety Inventory - comparison between diagnostic groups. Neuroendocrinology Letters 2015; 36(7): 706-712.

Koblížek, V., Novotná, B., Kočová, E., Popelková, P., Plutinský, M., Zatloukal, J., Dvořák, T., Sobotík, O., Šafránek, P., Šnelerová, B., Heribanová, L., Musilová, P., Majerčiaková, M., Vencálek, T., Hejduk, K., Praus, R., Vytřísalová, M., Hronek, M., Kov: Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(1): 20-28.

Komenda, M., Schwarz, D., Švancara, J., Vaitsis, Ch., Zary, N., Dušek, L.: Practical use of medical terminology in curriculum mapping. Computers in Biology and Medicine 2015; 63(1): 74-82.

Ruiz, M., Goldblatt, P., Morrison, J., Kukla, L., Švancara, J., Riitta-Järvelin, M., Taanila, A., Saurel-Cubizolles, M., Lioret, S., Bakoula, Ch., Veltsista, A., Porta, D., Forastiere, F., Eijsden, M.v., Vrijkotte, T.G.M., Eggesb?, M., White, R.A., Barros: Mother's education and the risk of preterm and small for gestational age birth: a DRIVERS meta-analysis of 12 European cohorts. Journal of Epidemiology and Community Health 2015; 69(9): 826-833.

Ságová, M., Znojová, M., Hejduk, K., Švancara, J., Tesař, V., Rychlík, I., Sulková, S.D.: Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pilotní výsledky dotazníkového průzkumu v České republice. Aktuality v nefrologii 2015; 21(1): 22-27.

2013

Kalita, Z., Brabec, P., Švancara, J., Pavlovská, L., Gaťková, A., Ulč, I.: Vyhodnocení sběru epidemiologických dat u cévních mozkových příhod z registru IKTA. Incidence cévních mozkových příhod v okrese Zlín. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(2): 183-188.

Kalita, Z., Brabec, P., Švancara, J., Voháňka, S., Jura, R., Mikulík, R., Kuliha, M., Neumann, J., Rajner, J., Král, M., Polívka, J., Václavík, D., Taláb, R., Latta, J., Škoda, O., Barteys, M.: Rizikový profil pacientů s prodělanou ischemickou cévní mozkovou příhodou – analýza dat z registru IKTA. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 343-349.

Kalita, Z., Zvolský, M., Švancara, J., Brabec, P.: Srovnání epidemiologických dat u akutních cévních mozkových příhod podle metodiky ÚZIS a IKTA ve zlínském okrese a v ČR. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 350-357.

Švancara, J., Šnábl, I., Šustr, R., Jarkovský, J., Andrýsková, L., Matoušková, P., Novotná, M., Gregor, J., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Zdravotní a sociální ukazatele české populace a vybrané ukázky z dat studie ELSPAC (1991–2012). Masarykova univerzita, 2013 2013

2010

Táborský, M., Jarkovský, J., Vítovec, J., Novák, M., Špinarová, L., Kandrnal, V., Říhová, D., Špinar, J., Vlašínová, J., Švancara, J., Mráz, T., Mandysová, E., Neužil, P.: Tugendhat Registry: Patients at enrollment. Non-interventional study evaluating biventricular pacing in a patients group with the bradycardia pacing indication and a need of permanent ventricular pacing. In: Heart Failure Congress 2010, 2010. 2010


Back to list