EU ESF

Konference sítě iktových center, 10.-11. 6. 2010, Olomouc

V rámci projektu „Vzdělávací síť iktových center“ byla organizována konference, která se konala ve dnech 10.–11. 6. 2010 v akademických prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Program kongresu byl multidisciplinární s účastí nejen lékařů různých odborností, ale také zdravotních sester, radiologických asistentů, fyzioterapeutů a dalších zájemců o širokou problematiku cévních mozkových příhod.

V rámci odborné části konference zaznělo celkem 114 přednášek a dále bylo prezentováno 13 posterů. Odborná veřejnost byla seznámena s projektem iktových center, s jeho náplní a cíli tedy vytvořit síť iktových center – akademických a lékařských pracovišť v celé ČR, která budou vzájemně komunikovat, předávat si informace a spolupracovat v zájmu posílení spolupráce s cílem zvýšení celkové informovanosti, odbornosti a dovednosti lékařů, studentů a dalších relevantních pracovníků v problematice CMP.

Vědecká sdělení, která zazněla v rámci konference, pokrývala široké spektrum problematiky cévních mozkových příhod od diagnostiky přes konzervativní, radiointervenční, neurochirurgickou a cévní chirurgickou léčbu akutního stadia ischemického i hemoragického iktu, problematiku neurointenzivní péče, primární a sekundární prevence, organizaci přednemocniční a nemocniční péče o pacienty s ikty až po léčbu následků iktů (včetně rehabilitace, léčby spasticky, bolestí hlavy, vaskulární demence a deprese). V rámci 10. neurosonologických dnů byl uspořádán neurosonologický kurz, ve kterém se mohli účastníci seznámit se základy vyšetřování vertebrálních tepen, možností využití pooperačního ultrazvukového monitoringu v neurochirurgii nebo využití transkraniální sonografie u neurodegenativních onemocnění, a to včetně praktických ukázek vyšetření.

V rámci konference byla probírána následující témata:

 • Primární a sekundární prevence iktu
 • Management akutní fáze mozkového infarktu
 • Trombolýza mozkového infarktu
 • Nové možnosti léčby mozkového infarktu
 • Management akutní fáze mozkové hemoragie
 • Neurointenzivní péče
 • Neurozobrazovací metody
 • Intervenční radiologie u cévních onemocnění mozku
 • Cévní neurochirurgie
 • Spasticita u pacientů s cévním onemocněním mozku
 • Bolesti hlavy u cévních onemocnění mozku
 • Vaskulární demence
 • Deprese po cévní mozkové příhodě
 • Rehabilitace
 • Sesterská sekce
 • Sekce radiologických asistentů
 • Sekce fyzioterapeutů

Ke stažení

Fotogalerie

Konference sítě iktových center, 10.-11. 6. 2010, Olomouc
Nahoru
brand