EU ESF

Videa

Zde uvedená videa jsou vybrané zkrácené pracovní záznamy vystoupení účastníků semináře na jimi zvolená odborná témata. Tato vystoupení a jejich záznamy sloužila na semináři jako podnět k diskuzi o způsobech a formách přednášení jednotlivých účastníků, o jejich zvycích, zlozvycích, i o dalších možnostech, které se při výuce nabízí.

Nahoru
brand