EU ESF

Hodnocení průběhu a náplně účastníky seminářů PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE

Nový Dvůr u Veverské Bitýšky

15.-16. října 2009

9.-10. listopadu 2009

Z probíraných témat mě nejvíce zaujalo (oslovilo):

aktivizující metody

 

9x

aktivizující a motivující metody

 

 

jaký má a nemá být VŠ učitel, jeho osobnost

 

6x

ukázky přednášek, jak na to

 

2x

autorita komplexnost role vyučujícího a moc

 

3x

analýza mých schopností

 

2x

definování studenta

 

2x

zpětná vazba, názornost a co se z toho dá využít

 

 

cebreakery

 

 

neverbální komunikace

 

 

 

 

 

kompetenční analýza

 

 

 

 

 

že méně bývá často více

to vůbec nedělá 90% VŠ učitelů, ale přesně  naopak - stihnout toho co nejvíc v co nejkratším čase

 

Z probíraných témat mě nejvíce překvapilo zjištění:

efektivita učení a její faktory

 

2x

význam neverbální komunikace

 

3x

že jsou možné poměrně jednoduché podrobné analýzy vlastních postupů a jejich „zúročení“

 

2x

% poměr složek komunikace

začínám se s tím ztotožňovat

 

nic, ale podnítilo mě to k přemýšlení

 

 

že se toho dá tolik zkazit

 

 

že se o učení se dá mluvit tak dlouho

 

 

 

 

 

že většinu probíraného již používám

 

 

 

 

 

že sdílíme spolu málo informací

 

 

 

 

 

že pedagogika je věda

 

 

 

 

 

že jsme amatéři a je proto třeba se v oboru vzdělávat a více uvažovat

 

 

 

 

 

že jsem trochu neinvenční

 

 

 

 

 

Styl práce na tomto semináři (interaktivní, diskusní, vyvozovací...) mi vyhovoval a proč?

vyhovoval zcela

 

2x

vyhovoval zcela

 

5x

 

 

 

 

na co příjdu sám, to si pamatuji nejdéle
nejvhodnější varianta

 

 

 

 

 

logická návaznost obou seminářů

2x

 

 

 

 

při monologu lektora bych asi usnul

 

 

 

 

 

sami jsme se dobrali výsledků a z toho plynoucí lepší zapamatování

 

 

 

 

 

nejméně pohodlné, ale nejefektivnější

 

vyhovoval většinou

 

10x

vyhovoval většinou

 

2x

 

první den dlouhý, únava, ale zase dobrá interaktivita

 

 

byla v tom logická návaznost, ale náročné na pozornost

2x

 

diskuse velmi přínosné, ale chtělo to větší přísun informací

2x

 

 

 

již nikdy více

 

0x

již nikdy více

 

0x

Na druhém semináři bych se chtěl(a) dozvědět více o:

Pokud by byl další seminář, chtěl(a) bych se dozvědět více o:

sebereflexe a náprava

 

 

prezentační dovednosti, následné analýzy

4x

motivace

 

 

zbavování se stresu, trémy

2x

 

 

 

hierarchie vztahů na pracovišti, týmová spolupráce

 

Připomínky ke službám hotelu (samozřejmě mimo poruchu topení první den):

Kladně hodnoceno

 

4x

velmi pozitivní

 

1x

bez připomínek

 

4x

výhrady ke stravě

 

1x

jedna odpověď irelevatní

 

 

 

 

 

 

    Došlo u Vás ke „kvašení natrhaných hroznů“, jak jsme Vám na závěr prvního semináře slibovali?

 

 

 

informace z obou seminářů se mi v praxi potvrzují

 

 

 

 

víc zapojuji studenty do dění - dělám víc přestávek

 

 

 

 

pozoruji jiné vyučující

 

 

 

 

zlepšuju se, mám dobrý pocit

 

 

 

 

roste mi tréma, potřeboval bych více přednášet, abych se zklidnil a přestal se bát

 

 

 

 

pořád se zamýšlím a snad i úspěšně aplikuji v praxi

 

 

 

 

snad lépe rozeznávám podstatné

 

Na 2. semináři hodnotím pozitivně (a proč)

 

Na 2. semináři hodnotím negativně (a proč)

shrnování pozitivních i negativbních jevů v našich prezentacích

 

 

více dodržovat daný časový limit na prezentaci

 

- feedback při prezentací

 

 

tento seminář byl více uspěchaný - méně je více

 

jak udělat dobrou přednášku

2x

 

moje chyby mě víc svazují

 

- aspoň o trochu líp než předtím vím, jak učit

 

 

 

 

 

praktická vystoupení + diskuse, mohl jsem se vidět a sebeanalyzovat

2x

 

 

 

 

Pokud někdo z Vás měl nějaké výhrady k prvnímu semináři, trvají dosud, nebo došlo ke změně názoru? Pokud ano, v čem a proč?

první seminář bez výhrad

 

 

druhý seminář bez výhrad

 

 

Nahoru
brand