EU ESF

Projekt z matematické biologie

Studenti během tohoto kurzu řeší ve dvou až tříčlenných skupinách zadané problémy z oblasti zpracování, analýzy a modelování časových řad. Níže publikované prezentace ukazují konkrétní zadání témat prací pro jednotlivé týmy studentů. 

Název přednášky  Školitel Prezentace
Detekce epileptických vln v elektroencefalogramu
Jiří Holčík Stáhnout prezentaci (327 kB)
Analýza signálů z měření tkáňové perfuze pro studium vazospasmů
Daniel Schwarz Stáhnout prezentaci (727 kB)
Analýza signálů z měření krevního tlaku při sledování cirkadiánních rytmů
Daniel Schwarz Stáhnout prezentaci (383 kB)
Modelování distribuce chemických látek v říční síti
Karel Brabec, Jaroslav Urbánek Stáhnout prezentaci (167 kB)

 

Nahoru
brand