EU ESF

Úvod do matematického modelování s využitím Maple

Autoři

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Mgr. et Mgr. Jaroslav Urbánek

Publikace přináší základní pojmy a principy matematického modelování, které jsou následně aplikovány na populačních modelech. Veškeré příklady jsou řešeny za pomoci systému počítačové algebry Maple, jehož zdrojové kódy jsou přiloženy spolu se získanými výsledky v grafické podobě. Kniha dále obsahuje kapitolu věnovanou neurčitostem v modelování včetně analýzy neurčitostí vybraných modelů z předešlé kapitoly. Závěrečná kapitola popisuje práci se systémem Maple.

Vydalo: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno v roce 2010

Nahoru
brand