EU ESF

Matematická biologie na přírodovědecké fakultě se představí v novém

Magazín Muni.cz, speciální příloha, červen 2010

Multidisciplinarita. To je základní pojem, který se skloňuje v souvislosti s oborem matematická biologie. Propojuje totiž poznatky dvou oborů již zahrnutých v názvu a přidává ještě informatiku. Jde navíc o disciplíny, které se neustále vyvíjejí a mění. Nový projekt OP VK Institutu biostatistiky a analýz MU má inovovat náplň výuky tohoto oboru na přírodovědecké fakultě.

Běžná defi nice matematické biologie praví, že jde o obor, který používá matematické metody ke studiu živých organismů. „My se snažíme navzdory již vytvořenému pevnému základu nalézt ideální formu oboru spojením právě takového zaměření s odbornými aktivitami našeho institutu, jež se orientují na analýzu epidemiologických, klinických, genomických a ekologických dat,“ uvedl řešitel projektu Jiří Holčík z Institutu biostatistiky a analýz MU.

Inovace by měla přinést zatraktivnění studijního programu zejména zvýšením obsahu praktické výuky, lepší provázaností jednotlivých předmětů a také zkvalitněním připravovaných studijních materiálů. „Elektronické texty by se navíc měly vytvářet tak, aby v budoucnu mohly sloužit jako základ pro multimediální e-learningové učebnice,“ vyzdvihl profesor Holčík. Studijní materiály vybraných předmětů budou kromě toho připravovány tak, aby se staly pomůckami i pro studenty mimo mateřský obor. Matematická analýza výsledků je totiž důležitou součástí odborné práce pro řadu dalších disciplín nejen na přírodovědecké, ale třeba také na lékařské fakultě.

Institut biostatistiky a analýz MU patří v současnosti mezi hlavní pracoviště v Česku, která se věnují analýzám procesů v českém zdravotnictví a v péči o životní prostředí. „Pokud se znalost praktických problémů a jejich řešení plynule přenáší do výuky studentů, pak její absolventi získávají přesvědčivý náskok ve snaze o získání atraktivních pracovních míst v oboru,“ řekl k možnému uplatnění absolventů Jiří Holčík.

Nahoru
brand